Emotionele Autiriteit (Solar Plexus)

Individuele en Collectieve emotionele golf – Human Design

Individuele en Collectieve emotionele golf – Human Design

Tribal – Individuele of Collectieve golf 

De emotionele golfpatronen van het gedefinieerde emotionele centrum (Solar Plexus) wordt bepaald door de gedefinieerde kanalen die na de nabijgelegen centra lopen in je Human Design Chart. Je Solar Plexus kan gedefineerd worden via een Tribal Individuele of Collectieve golf. In de vorige blog hebben we gekeken naar de Tribal Golf en de gerelateerde gedefinieerde poorten in de Solar Plexus. Laten we onze reis door de emotionele golfpatronen van het gedefinieerde emotionele centrum voorzetten, door vandaag te kijken naar de Individuele en Collectieve Golf. 

Pak je Human Design Chart er weer bij om te kijken welke emotionele golf bij jou hoort. Dit kunnen ook meerdere soorten golven zijn. Kijk ook direct welke poorten in de Solar Plexus gedefineerd zijn.

Individuele emotionele golf

Individuele golf via de gedefinieerde kanalen: 12- 22 / 39 – 55

 

Passie drijft de diepe stroom van bewustzijn

Wanneer je Solar Plexus wordt gedefinieerd via de kanalen 55-39 of  22-12, hebt je een individuele emotionele golf. Individuele passie drijft de diepe stroom van bewustzijn door het Solar Plexus Center, van poort 39 in de Wortel naar Poort 12 van het Keel Centrum. De individuele emotionele golf is gepassioneerd en humeurig, met ‘pieken’ van emotie omhoog of omlaag schieten. Hoog, hoog, laag, laag, hoog, hoog, laag, laag…‘ Himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt’, zoals in het Duits wel eens gezegd wordt. De individuele golf is de meest dramatische golf, maar ook een ongelooflijke creatieve, romantische en gepassioneerde golf. 

Humeurig en melancholisch

Wanneer iemand met een individuele golf in een lage golf zit, kunnen ze zich 2 dagen volledig terug trekken in hun ‘creatieve binnenwereld’. Ze zijn dan vaak ontzettend humeurig en melancholisch. Verwonder je niet wanneer je ze de derde dag aan de ontbijttafel ontmoet in een enorm gepassioneerde stemming. Alsof er nooit wat aan de hand is geweest. Voor iemand met een individuele emotionele geldt: eer je humeur en doe niets als je er geen zin in hebt. Weten wanneer je alleen moet zijn met je creatieve inspiratie en dat je met deze golf alleen maar weet totdat je het weet, kan helpen om de melancholische pieken te verlichten.

 

Poort 55: van Overvloed ‘Spirit’ 

Het kanaal van gevoelens 39-55, verbindt het Wortelcentrum via de 39 (de Poort van Obstructie), met de 55 (de Poort van de Overvloed) in het Emotionele Centrum. Het kanaal dat rechtstreeks in verbinding staat met ‘Spirit’ in het emotionele centrum; in de golf.  Het is de meest grillige en vluchtige poort in de emotionele Zonnevlecht. Hier is de golf abrupt van vorm; omhoog of omlaag door extreme gemoedstoestanden. Er is ofwel een diep intens emotioneel ‘Zelf‘ aanwezig of een extreem gebrek. Het tonen van de hoogste en diepste niveaus van emotie of het intense gebrek aan emotie is mogelijk vanwege de intense frequentiepuls van deze poort.Deze poort van humeurigheid maakt ook deel uit van een stroom die een zorg voor en een focus op romantiek, liefde en passie omvat.

Extreem bewustzijn, of niet

Wanneer geactiveerd, kan het diepe en persoonlijke humeurigheid veroorzaken, wat een nervositeit kan oproepen rond het niet zeker voelen over wat belangrijk is; wat heeft je aandacht nodig? Waar moet je gepassioneerd over zijn? Wat doet er toe? Hij houdt van mij, hij houdt niet van mij? Enorme onzekerheid en niet weten slaat toe, omdat emotionele individualiteit draait om onzekerheid. Het is gemakkelijk om de opwaartse golf te zien van; ‘hij houdt van me’ of ‘hij houdt niet van me’. Als laatste ….’ik weet het niet’. Op dat moment staat het mutatieve aspect van het individu op het punt het over te nemen en ze transformeren uit die onzekerheid.Wanneer mutatie komt, kunnen ze heel zeker zijn: IK WEET het. Alles is goed nu “hij houdt van me, ik ben er zeker van.” De humeurigheid steekt de kop op omdat dit proces al snel weer van vooraf aan begint; ze weten niet meer zeker dat ze zeker waren. De ervaring van deze voortdurende schommeling van zeker naar onzeker en terug is heel normaal voor degenen die dit kanaal hebben.

Melancholie niet verwarren met depressie 

Belangrijk is wel dat je deze stemmingswisselingen erkend en vooral niet verwart met depressie. Ja, het is melancholisch, maar het is het verdriet van poëzie of muziek. Iedereen met een individuele golf moet leren deze humeurige tijden te gebruiken om creatief te zijn, om de MUSE er doorheen te laten stromen. Poort 55 gaat specifiek over de “Spirit” en we moeten de geest van individualiteit helen. Een van de manieren waarop je dat doet, is door in overeenstemming te zijn met je aard, zodat je ‘niet-zelf’ niet het instrument van deze melancholie gaat overnemen en er allerlei diepe problemen en vreselijke beslissingen van maakt!  Dit is waar de magie voor ons is, onze unieke individuele kleine universums waar we perfect kunnen zijn binnen die context. En de hele creatieve richting van de mensheid moet in de richting van de perfectie van wat het is in plaats van de droom van wat het kan zijn. Precies daarom is het enorm van belang voor de mensheid als geheel en de persoon die deze poort draagt.

Angst voor leegte en emotioneel eten

De angst voor leegte – alsof dit geen zin heeft – is heel reëel binnen deze poort. Deze kwetsbare poort moet zich bewust zijn van wat ze voelen. Poort  55 heeft een spirituele kwaliteit en een houding van overvloed in zijn hoge expressie, maar een houding van gebrek en negativiteit in zijn lage expressie. Omdat eten vaak wordt geassocieerd met overvloed en ook met kalmerende slechte buien, kunnen mensen met deze poort de stemming voelen om te eten (en emotioneel eten). Hier huist het bewustmakingspotentieel van provocatie (word ik wel of niet uitgelokt en vind ik het lekker?) Met deze poort geactiveerd is het belangrijk om nooit iets te doen tenzij je in de stemming bent. Zeker op het gebied van vrijen, werken of eten. Dit is nodig om je gezondheid te beschermen en te voorkomen dat je ernstig lijdt aan je intense golf. Dus onthoud: nooit iets doen tenzij je in de stemming bent. Wees je bewust van je neigingen, kies bewust voor hogere uitdrukkingen, gebruik je strategie, wacht op de juiste timing en omarm de natuurlijke eb en vloed van je creativiteit en emotionele energie.

 

Poort 22 – van openheid ‘Grace’

Poort 22 pulseert met een speciale bekrachtiging – om diep op te letten (op dingen die ertoe doen) en tegelijkertijd anderen aandacht te laten schenken aan jou en wat je voelt. Als je deze diep gemuteerde poort hebt geactiveerd, is er de mogelijkheid dat je openheid voor sociaal contact kunt oproepen. Deze poort kan namelijk verbinding maken met de keel voor het krachtige vermogen om te spreken/uit te drukken wat je voelt.

Het is de reis zelf waar groei plaatsvindt

Je kunt de mensen om je heen inspireren om opener te zijn en sociaal expressiever met je om te gaan. gaat het allemaal om deze mogelijkheid in actie om de ander te beïnvloeden, om ze verliefd te laten worden en niet noodzakelijkerwijs op jou als wezen, maar op wat je te zeggen hebt of wat je te bieden hebt of wat je weet. Maar er is een onderliggende angst dat anderen misschien niet naar je luisteren; of dat het niet de moeite waard is om naar te luisteren. Dat je misschien niets effectiefs of belangrijks te zeggen hebt. Ook de angst voor stilte ligt binnen deze poort. De angst om niet te groeien en dat terwijl jij overal op let. Je hebt misschien hele hoge verwachtingen, maar het is belangrijk om te onthouden dat doelen een verzinsel zijn. Het is de reis zelf waar groei plaatsvindt. DIT inspireert de mensen om je heen. De mogelijkheid tot bewustwording is de openheid voor eten; als je in de stemming bent, is het heel goed voor mensen om tijdens het eten met mensen te praten.

 

Collectieve abstracte emotionele golf

Collectieve golf via de gedefinieerde kanalen: 41-30 / 36-35

 

Wanneer je Solar Plexus wordt bepaald door de 30-41 of door de 36-35, heb je een collectieve emotionele golf. Dit wordt ook een abstracte emotionele golf genoemd.

Verlangen drijft de stroom van bewustzijn

Verlangen drijft de onder druk staande stroom van bewustzijn van poort 41 in het Wortel centrum via het emotionele Centrum naar poort 35 van het Keelcentrum; een stroom ook bekend als de menselijke ervaringsgerichte manier. De abstracte emotionele golf bouwt het verlangen naar een nieuwe ervaring op en stijgt heel langzaam naar hoge pieken.Vervolgens crasht deze golf met onvervulde verwachtingen, om weer snel aan een nieuwe golf te beginnen. Alhoewel de ervaringen heel persoonlijk kunnen voelen, zijn ze behoorlijk onpersoonlijk is (collectief)

Zorg dat je plezier beleeft aan je ervaring en hecht je niet aan het resultaat

Het abstracte proces geeft je altijd meer dan je denkt, maar het geeft je niet precies wat je dacht dat het je zou geven. Volledig worden verbruikt door een ervaring en erover nadenken nadat het voorbij is. Dit is de ervaringsgerichte manier, leren door ervaring. Op deze manier gaat het niet om de verwachte resultaten, dat is een illusie van de verwachtingen van je geest. Het draait allemaal om de ervaring. Sleutel voor deze golf is; Zorg dat je plezier beleeft aan je ervaring en hecht je niet aan het resultaat of uitkomst los. Je grote prestatie in het leven is dat je veel dingen hebt geproefd, aangeraakt en gevoeld waaruit je wijsheid van grote waarde hebt verzameld. Wijsheid die je beschikbaar stelt aan anderen in de vorm van advies en gedeeld kan worden met het collectief. 

Merk op dat seksualiteit een fundamentele drijfveer is voor deze stroom. Hoewel het op zichzelf behoorlijk onpersoonlijk is (collectief), is de onderliggende verborgen evolutionaire agenda binding en reproduceren.

 

Poort 30 gedefinieerd – Poort van Gevoelens 

De poort van de Gevoelens, ook bekend als de Gate of, “The Clinging Fire” creëert een krachtige crashgolf gevoed door emotionele verlangens om dingen diep te voelen. Je hebt het krachtige vermogen om dingen diep te voelen, en je fantaseert soms over grote ideeën, hoop en dromen, waaraan een bepaalde verwachting is verbonden. Poort 30 wordt uitgedrukt als de angst voor voor het lot en bezorgdheid over wat er wel of niet kan gebeuren. Met deze poort is het belangrijk om alles te ervaren wat het leven te bieden heeft – maar wel met openheid! Het gaat om de ervaring. Verwachtingen zullen je alleen beperken, laat ze los. Probeer ook geen controle te krijgen over wat wel of niet kan gebeuren. Omarmen wat je niet kunt controleren en geef je over aan het ‘lot’ .Wanneer je dit doet, stroomt het leven met je mee, in plaats van tegen je. 

 

Poort 36 gedefineerd- Poort van crisis

De meest krachtige emotionele energie-releaser die we hebben is poort 36, “The Darkening of the Light”. Het kan een crashgolf creëren als geen ander. Deze poort is vastbesloten om onervarenheid om te zetten in ervaring. Met onervarenheid komt een crisis, groot of klein, omdat fouten gewoon gebeuren als je nog nooit eerder iets hebt geprobeerd. Je voelt je aangetrokken tot nieuwe dingen – nieuwe energieke uitwisselingen, opwinding, verandering. Te groeien door diepgaande emotionele uitdagingen samen met de emotionele kracht om het oppervlak van nieuwe ervaringen te penetreren en de bereidheid  om de ervaringen te delen kenmerkt degenen met deze poort.

Ben ik goed genoeg?

Als je nog nooit eerder iets hebt geprobeerd of iets nieuws probeert komt de angst van deze poort om de hoek kijken de angst voor ontoereikendheid. Ben ik goed genoeg? is de vraag die je je regelmatig zult stellen. Er kan een diepe nervositeit en angst in je zijn en je zal je regelmatig op de een of andere manier ontoereikend voelen; seksueel, emotioneel, in je mogelijkheden, etc. 

Jouw ervaringen zijn onpersoonlijk en bestemd voor het collectief

Wanneer je poort 36 hebt, ben je hier om nieuwe dingen te ervaren. Dit verlangen naar nieuwe ervaringen is echter strikt onpersoonlijk is en het gaat erom je ervaringen correct met de juiste mensen te delen – jouw ervaringen zijn bestemd voor het collectief. Zij leren hiervan en het brengt hun verder. De sleutel tot het verbeteren van je ervaring is door te ervaren met anderen. Zorg er gewoon voor dat die nieuwe dingen bij anderen zijn en Niet alleen.

De Solar plexus speelt een vitale rol in the Law of Attraction

Solar Plexus gedefinieerd of niet, als een emotioneel wezen, ben je hier om dingen diep te kennen, ervaar je een volledig scala aan emotionele ervaringen. Je bent niet de golven van emoties die je ervaart. Je bent surfer (de passagier in het voertuig) die op die golven rijdt. Door te leren surfen op je emotionele hoogtepunten en dieptepunten zonder te proberen ze te veranderen, kun je te weten komen wat “normaal” voor je is terwijl je experimenteert met je strategie en autoriteit.

Na verloop van tijd kun je zien hoe je bewustzijn verschuift en diepe innerlijke rust omvat, ongeacht de emotionele weerpatronen die aan de oppervlakte van de realiteitsillusie van jou of iemand anders worden uitgedrukt. De Solar plexus speelt een vitale rol in the Law of Attraction. Tja en hoe dat in elkaar zit vertel ik je in de komende blogs die zullen volgen over ons emotionele centrum- solar plexus 

Posted by Soulhappiness in Emotionele Autiriteit (Solar Plexus), Innerlijke Autoriteit & Strategie, SoulHappiness met Human Design, 1 comment
Reis door het emotionele centrum – Human Design

Reis door het emotionele centrum – Human Design

Laten we onze HumanDesign Reis door de Solar Plexus – ons emotionele centrum voorzetten. We hebben (zeker in onze samenleving) het idee dat we hoofdzakelijk gelukkig moeten zijn. Wanneer we dat regelmatig niet zijn, is er iets mis of verkeerd met ons. Of je Emotionele Solar Plexus (zonnevlecht) gedefineerd is of niet, de diepte van emoties die je voelt, kunnen ook mooi zijn. Echter alleen wanneer je ze toestaat, ervaart en vrijgeeft. De sleutel is om je niet met deze emoties te identificeren. Je emoties vooral niet als goed of fout te beoordelen. De emotionele golven zijn een potentiële uitdrukking van bewustzijn. Niets om je voor te schamen. Adem door en voel de emotie in je lichaam, zonder je ermee te identificeren. Op deze manier eer je wie je bent als een emotioneel wezen en laat je je verbinding met de geest openstaan.

Waarom het onderdrukken van emoties allerlei fysieke problemen kan veroorzaken

Wanneer je je emoties onderdrukt of opvult zoals velen van ons zijn gaan doen, kunnen ze allerlei fysieke problemen veroorzaken. (zeker wanneer je opgevoed bent geworden door  emotionele ouders). Dit emotionele centrum produceert namelijk een biochemische fluctuatie van emotie, die het functioneren van de bijbehorende biologie kan beïnvloeden; je zenuwstelsel, spijsvertering, longen, nieren, pancreas en prostaatklier.  Of je Solar Plexus nu gedefineerd is of niet (open/wit), je geactiveerde poorten in dit centrum, kunnen emotionele onzekerheid, nervositeit en angsten veroorzaken met betrekking tot persoonlijke interacties.

De energie van de emotionele golf gaat op en neer

De Solar Plexus is een super krachtige motor (Wortel-, Sacraal- en Ego/Wil centra zijn ook motoren). Dit Centrum heerst over de basale dingen van het leven zoals liefdesrelaties, verbintenissen, voedsel, stemmingen, romantiek en het opdoen van nieuwe ervaringen. Omdat dit zo’n krachtig centrum is, ligt het heel diep in ons wezen. We identificeren ons er het meeste mee. De energie van de emotionele golf gaat op en neer. Het opwaartse einde van de golf wordt ervaren als verhevenheid, opgetogenheid, geluk, vreugde, opwinding, extase of vrede.

Het neerwaartse einde van de golf wordt ervaren als depressie, angst en gebrek

Al die ideeën, al die gevoelens die zwaar aanvoelen, die het gevoel hebben dat ze je vertragen of zelfs tot stilstand brengen. De neerwaartse stukken van het emotionele spectrum gaan over intern tot ‘alignment’ komen. Het ervaren, accepteren en overstijgen van emoties kost tijd. Het punt waarop jij je in jouw emotionele golf bevindt verandert van moment tot moment, van dag tot dag…..Het is niet iets dat je kunt controleren of voorspellen. Echter, je kunt het leren begrijpen, en eenmaal begrepen, kun je het op de juiste manier gebruiken en er veel profijt van hebben.

Je innerlijke autoriteit voor besluitvorming

Je weet inmiddels dat wanneer de Solar Plexus ingekleurd (gedefinieerd)is, dit automatisch betekend dat het je innerlijke autoriteit voor besluitvorming is. Weet je niet of jij een emotionele autoriteit hebt? Lees dan mijn vorige blog nog een keer door. Het doorvoelen van diepe onzekerheden, emotionele inconsistenties en wachten totdat je helderheid en duidelijkheid hebt, is correct voor jouw. Zeker geen makkelijke of eenvoudige autoriteit, omdat het discipline en geduld vraagt. Helderheid betekend dat er geen emotionele lading meer is rond een beslissing, voordat je verder gaat. Er is namelijk geen waarheid in het nu, zoals je inmiddels weet.

Helderheid komt pas als de golf uitgewerkt is

Wanneer je in een super blij moment bent en iemand zegt tegen je “wil je mee doen met …. ?” Op dat moment zie je het helemaal zitten. In je enthousiasme bevestig je dat je mee doet. Het kan zo maar zijn dat je de volgende ochtend het helemaal niet ziet zitten om mee te doen. Helderheid over wel of niet meedoen komt pas als de golf uitgewerkt is. In die helderheid kun je beslissingen nemen. 

Voor spontane emotionele beslissingen gemaakt in het moment, betaal je regelmatig een grote prijs. Zeker wanneer het gaat om het maken van grote beslissingen. Als je vanuit emotionaliteit beslissingen neemt heb je enorme kans dat het niet de juiste beslissing voor je is en er allerlei obstakels komen als je verder gaat met de genomen beslissing. Emotionele golven duren soms een paar minuten, weken, maanden en soms jaren (afhankelijk van het thema) en het aanvoelen of een golf klaar is kan lastig zijn.

Tribal – Individuele of Collectieve golf 

De emotionele golfpatronen van emoties wordt bepaald door de gedefinieerde kanalen die na de nabijgelegen centrums lopen in je Human Design Chart. Je Solar Plexus kan gedefineerd worden via een Tribal – Individuele of Collectieve golf. Pak je Human Design Chart erbij om te kijken (gedefineerde emotioneel – Solar Plexus) welke emotionele golf bij jou hoort. Dit kunnen ook meerdere soorten golven zijn. Kijk ook direct welke poorten in de Solar Plexus gedefineerd zijn.

 

 

  • Tribal golf (geel) gedefineerde kanalen: 40-37 / 19-49 / 59-6

 

  • Individuele golf  (paars) gedefineerde kanalen: 12- 22 / 39 – 55

 

  • Collectieve golf  (groen)  gedefineerde kanalen: 41-30 / 36-35 

 

 

 

Het emotionele Centrum is naast een motor ook een bewustzijnscentrum 

Alle golven ( tribal-individueel & Collectief) hebben twee uiteinden van het spectrum. De diep pijnlijke kant of neerwaartse einde wordt vaak gevoeld als een negatieve emotie. Het opgetogen, positieve of opwaartse einde van het spectrum wordt gevoeld als emoties die als plezierig worden ervaren. Wanneer je het volledige spectrum van de golf gebruikt als een indicator voor helderheid & duidelijkheid bij de besluitvorming, zal je in de loop van de tijd het ware potentieel van de golf erkennen. Beslissingen genomen vanuit een plaats van duidelijkheid brengen een heel andere vibratie in de wereld dan wanneer je in een staat van pijn of chaos bent.

Tribal emotionele golf

  • Tribal golf via de gedefineerde kanalen: 40-37 / 19-49 / 59-6

 

Tribe staat voor de gemeenschap, groep, familie, gezin, stam. Een emotionele cyclische golf die ervoor zorgt dat we ons binden ten behoeve van de ’tribe’. De emotionele tribal golf  heeft kleine ‘ups’ en ‘downs’, die nauwelijks voelbaar zijn of opgemerkt worden. Van alle emotionele golven is dit de makkelijkste en wellicht de meest stabiele. ECHTER: Deze golf kan enorm getriggert worden door omstandigheden in de ’tribe’. Er is dan een heen en weer escalerende progressie of het opbouwen van de emoties in de loop van de tijd, tot het punt waarop spanning vrijkomt – waar sprake is van duidelijkheid of explosie.

Verliefdheid, verlies van een geliefde, scheiding, relationele problemen worden heel erg diep gevoeld

Wanneer iets gebeurd op het gebied van relaties; verliefdheid, verlies van een geliefde, scheiding, relationele problemen of in de ‘tribe’ dan wordt dit heel erg diep gevoeld. Schijnbaar betekenisloze problemen in je relaties kunnen zich opstapelen. De emoties bouwen zich heel langzaam op, tot ze onverwachts exploderen. Je weet dan vaak niet eens waar het allemaal vandaan kwam. Het laatste probleem was de druppel die de emmer deed overlopen.

Op zo’n moment heb je misschien het gevoel dat de relatie niet goed voor je is. Wanneer je in je emotie handelt kan je zelfs de relatie verlaten. Met een tribalgolf is het verstandig als je niet spontaan handelt en je tijd neemt. De volgende dag kan namelijk alles weer goed voor je voelen. 

Praten over problemen, wanneer ze nog klein zijn…

Met een tribalgolf is het heel erg belangrijk om over problemen te praten, zodra ze verschijnen. Hoe klein het ook op dat moment kan lijken. Natuurlijk kan dit ook voor wat emotionele pijn en ongemak zorgen. Echter voorkom je zo dat een golf zich enorm opbouwt  en een emotionele crash geeft die je nog lang in zijn greep houdt. Wanneer alles uitgesproken is en direct wordt verwerkt, kan het de opbouw van de golf vertragen en de crash verzachten. Nadat je dingen hebt uitgesproken, heb een sterker begrip van elkaar. Je kan weer met een schone lei verder gaan.

Knuffelen & aanraking

Knuffelen kan helpen om de emotionele neerwaartse golf te verlichten en er wat ernst uit te halen. Aanraking is in je relaties heel belangrijk.(Vooral wanneer  poort 37 gedefineerd is) Wanneer je naasten je niet omhelzen of op een andere manier niet aanraken wanneer je ze ziet, kan dat niet goed voelen. Het kan zelfs aanvoelen alsof er iets niet klopt, alsof de andere afstand van je hebben genomen. Loyaliteit is enorm belangrijk voor mensen met een tribal emotionele golf. De balans weten te behouden in ‘geven en nemen’ is een belangrijk aandachtspunt punt voor jou.

 

Poort 49; Revolutie

Voor degenen met poort 49 geactiveerd ben je geworteld in het verbinden met de diepe behoeften van de gemeenschap om je heen en wat het beste voor hen is. Onvoorspelbare omstandigheden of situaties, zelfs spontaniteit, kunnen stress, nervositeit en angst veroorzaken. Het bewustzijn van wat wel of niet nodig is om de stam te ondersteunen, kan mogelijk worden gevonden bij mensen met poort 49 geactiveerd. Wat is het beste voor mijn mensen? Dient dit hen? Komt het mijn mensen ten goede? Accepteer ik dit nieuwe idee / deze situatie onmiddellijk of verwerp ik het? Dit uit zich in een angst voor afwijzing dat anderen je misschien niet accepteren als je afwijkt van wat het beste is voor de mensen om je heen.

Poort 6; Conflict

De drie emotionele golfpatronen Tribal, Individueel en Collectief verschillen duidelijk van elkaar en worden door poort 6 in de Solar Plexus tot stand gebracht. Door de Tribal relatie van het Emotionele Solar Plexus centrum met het Sacraal Centrum, via Kanaal 59-6 van de reproductie/ seksualitiet.

Met Poort 6 gedefinieerd, ben je hier om te leren over de stroom van emoties die de Solar Plexus met zich meebrengt. Deze energie wordt ook beschreven als een pijngolf die de angst voor intimiteit definieert. Dit wordt ervaren als een nervositeit die ervoor kan zorgen dat je ervaringen uit de weg gaat. Ervaringen die je vragen om open, kwetsbaar en intiem te zijn met anderen en het besef om al dan niet te binden. Het kan moeilijk zijn om intiem te zijn wanneer je deze poort hebt geactiveerd! Je kunt voorzichtig of zelfs discriminerend zijn als het gaat om sociale en seksuele intimiteit met anderen. Om een ​​andere aura achter je veilig muren te laten, zal je volledig moeten overgeven aan de emotionele golven, totdat helderheid is bereikt.

Poort 37; Familie en vriendschap

Poort 37 is diep sociaal en aanhankelijk; het is verbonden met familie- en intieme vriendschappen, genegenheid, aanraken en knuffelen. Het kan zich uiten als nervositeit om de rol van de familie of ‘sociale normen’ over te nemen. Nervositeit, terughoudendheid en zelfs angst om de tradities van je familie, cultuur of gemeenschap op je te moeten nemen of uit te voeren. Wie zal de familie nalatenschap uitvoeren? Wie zal deze rol in de familie / vriendenkring vervullen? Moet ik me op een bepaalde manier gedragen om erbij te horen? Ik moet dit alleen doen omdat het de manier is waarop we altijd dingen hebben gedaan? Wie zal voor iedereen zorgen? Zelfs angst voor traditie is hier te vinden. Poort 37 is vatbaar voor humeurigheid.

Heb je jouw unieke Human Design Chart al in je bezit?

Via onderstaande link kun je jou Chart gratis in je bezit krijgen. Handig voor als je mijn Blogs leest. Je hebt naast je geboorte datum -en plaats ook je exacte geboorte tijd nodig. Wanneer je deze niet exact weet kun je deze opvragen bij de burgerlijke stand van de Gemeente (uittreksel geboorteregister). Je exacte geboortetijd is echt heel belangrijk!

https://jovianarchive.com/Get_Your_Chart

In de volgende Blog gaan we aan de slag met de Individuele en Collectieve emotionele golf. 

Zie ik je dan?

 

Posted by Soulhappiness in Emotionele Autiriteit (Solar Plexus), Innerlijke Autoriteit & Strategie, SoulHappiness met Human Design, 4 comments
Emotionele Autoriteit, de helft van de wereldbevolking heeft het!

Emotionele Autoriteit, de helft van de wereldbevolking heeft het!

De helft van de wereldbevolking heeft als Autoriteit het Emotionele Centrum en zijn dus emotioneel gestuurd en drijven dus op hun emoties…..net als ik. Het Emotionele centrum staat voor het hele spectrum aan emoties, stemmingen, verlangens, angsten en gevoeligheden. Dit is waar onze emoties, ons vermogen voor pijn, plezier en nervositeit verblijven.

Met elke beslissing die je neemt kom je dichter bij je levensdoel

Waar kun je op vertrouwen bij het nemen van beslissingen? Je innerlijke autoriteit is het enige dat je kunt vertrouwen in dit leven. Deze zit altijd in je, nooit buiten jezelf. Alleen jij kunt weten wat goed voor je is. Niemand anders kan weten wat voor jouw goed is. Moeilijk te geloven, ik weet het. We geven maar al te graag en te vaak onze ​​autoriteit uit handen aan: onze geliefden, onze moeder/vader, onze kinderen, zus, vriendin, therapeut, arts, collega etc.

Je Innerlijke Autoriteit leidt je misschien niet naar waar je denkt te gaan of waar je denkt dat je heen moet gaan. Dat hoort bij het spel, leer erop te vertrouwen en je zult de schoonheid zien die mogelijk is in de richting waarin het je zal leiden. De ‘Mind’ weet het niet, maar je lichaam weet het.

Wanneer heb ik emotionele autoriteit?

Je hebt een emotionele autoriteit wanneer de Solar Plexus Chakra in je Chart gedefinieerd (ingekleurd) is. Lees mijn vorige Blog om zelf een gratis Chart te ontvangen.

Gedefineerd (gekleurd) Solar Plexus

In deze Blog wil ik één van mijn ervaringen delen over mijn emoties en mijn emotionele autoriteit. Het is een Blog die ik destijds geschreven maar niet gedeeld hebt, omdat ik geen helderheid voelde om het te delen. In mijn lichaam is nu volledige helderheid. Voor mij betekend dit, dat er geen enkele sprake is van twijfel of wat dan ook. De gebeurtenis die ik beschrijf  vond begin van het jaar plaats. Ik was sinds enkele maanden gestart met mijn Human Design experiment. De rest van de blog is aangevuld met de kennis en ervaringen die ik het afgelopen jaar heb opgedaan met mijn experiment.

 

Analyseer jij ook zo graag  je emoties?

“Vandaag werd ik wakker met een gevoel van Behhhhh….zwaar, down, neerslachtig. Normaal ga ik direct mijn emoties analyseren, waarom voel ik me zo? Nog meer zoek ik na de betekenis van deze emoties. Ze zijn er natuurlijk niet voor niets, zeg ik tegen mijzelf. Natuurlijk is er een reden waarom ik mij zo voel. Ik zoek uren na een reden om deze soort emoties te kunnen verklaren. Het geeft me mogelijk het gevoel van controle. Wanneer ik de betekenis gevonden heb; het Waarom, ben ik nog lang niet klaar met mijn onderzoek. Nee, het begint pas, want meestal vind ik wel meerdere verklaringen en ga ik ook nog eens twijfelen welke nu de echte aanleiding gaven voor deze ‘rot’ gevoelens. Vervolgens spendeer ik heel wat tijd aan datgene wat ik  als ‘de mogelijke oorzaak’ heb aangewezen. Ik analyseer en lees zolang dat mijn emoties ‘geschift’ zijn”.

Wordt jij ook zo moe van dat zoeken na een  aanleiding of oorzaak?

“Soms wordt ik doodmoe van dat zoeken na de aanleiding of oorzaak. Heel vaak heb ik niet eens de energie om het allemaal uit te pluizen. Heel af en toe  herinner ik mij dat er helemaal geen aanleiding of oorzaak is voor mijn emoties. Immers alles is mijn eigen projectie. Hoe zat dat nou? O ja, mijn frequentie verhogen….. dus ga ik mantra’s zingen, yoga doen of wandelen, immers dan voel ik mij altijd beter. Altijd!! Ik heb zelfs 25 jaar opleiding na opleiding gevolgd, cursus na cursus, boek na boek verslonden, alleen al om mijn eigen emoties te helen, begrijpen, ontrafelen, verklaren en dan bedoel ik ook echt alle menselijke emoties. Kan je nagaan hoeveel last ik had van mijn emoties! Het was me een weg, dat kan ik je zeggen. Veel ontdekkingen gedaan, waarvan ook enkele hele goede. Let wel: ENKELE …..waarvan de Human Design er één van is”

Emotionele Centrum is gedefinieerd in mijn Human Design Chart

“Deze ochtend deed ik niets van bovenstaand, helemaal niets. Ik herinnerde mij namelijk dat mijn Emotionele Centrum gedefinieerd is (gekleurd op mijn Human Design Chart). 

Ondertussen heb ik al heel wat filmpjes bekeken, beluisterd en bestudeerd. Beter gezegd leef ik al maanden in mijn Human Design Bubbel. Ik beperk mij tot de Manifestor, want dat is wie ik ben. Het gaat dus altijd om het volgen van mijn strategie: Manifestor. De Human Design kent 4 basistypen: Manifestor, Generator, Reflector en Projector. Het type geeft aan hoe we onze bijdrage leveren. Onze autoriteit laat zien wat die bijdrage dan vooral is. Strategie en autoriteit zijn de basis ingrediënten waaruit je je leven vorm kunt geven. Daarmee volg je je lichamelijke wijsheid. Dat is precies wat ik doe: met mijn ‘Mind’ emoties analyseren, wil begrijpen, verklaren etc. Dat is dus mijn ‘Niet -Zelf’ of beter gezegd dat is niet mijn ‘Authentieke Zelf’. Het is mijn geconditioneerde Mind”

Vijf centra kunnen een innerlijke autoriteit zijn binnen de Human Design

Er zijn vijf centra die een innerlijke autoriteit kunnen zijn in de Human Design.  Dit zijn het Emotionele centrum, het Sacrale centrum, het Milt centrum, het Ego centrum en het G-centrum. Is het centrum van de Emoties (Solar Plexus) ingekleurd zoals bij mij, dan betekent dit dat het Emotionele centrum je innerlijke autoriteit is. De helft van de wereldbevolking heeft als Autoriteit het Emotionele Centrum en zijn dus emotioneel gestuurd en drijven dus op hun emoties.

Het Emotionele centrum (Solar Plexus) staat voor het hele spectrum aan emoties, stemmingen, verlangens, angsten en gevoeligheden. Dit is waar onze emoties, ons vermogen voor pijn, plezier en nervositeit verblijven.

Het gedefinieerde Emotionele centrum beweegt zich als een golf

Het Emotionele centrum is een motor die emoties genereert; zowel dieptepunten als hoogtepunten. Het genereert elke emotie die je maar kunt bedenken en vaak is er geen duidelijke reden voor de stemmingen die het genereert. Wanneer je een gedefinieerde Emotionele centrum hebt, is alles wat je op dit moment waarneemt emotioneel gekleurd, omdat de emotionele motor nooit stopt met bewegen. De energie van het gedefinieerde Emotionele centrum beweegt dus als een golf, van het ene uiterste van het emotionele spectrum naar het andere. Je kan je heel snel enthousiast over iets voelen en al bijna even snel weer teleurgesteld zijn. Je hier bewust van worden,  zal je echt verder helpen. De continue zoektocht naar Happiness komt dan in een ander daglicht te staan.

Hoe we leren om onaangename emoties niet te tonen en te onderdrukken

Wanneer je een gedefinieerde Emotionele centrum hebt, zal je vaak van jongs af  aan leren juist het hoogtepunt van de emotionele golf te zoeken en het dieptepunt van de emotionele golf te ‘onderdrukken’ of niet tot ‘uitdrukking’ te brengen. Als kind ontmoet je regelmatig onbegrip van je ouders wanneer je met al je emotionaliteit komt. Zeker wanneer zij zelf geen gezonde manier hebben (geleerd) om met hun eigen emoties om te gaan. Je leert dan onaangename emoties niet te tonen en te onderdrukken omdat je omgeving er niet mee wil of kan omgaan. Wat je vooral wel leert is, dat je door je ouders emotioneel beloond wordt, als je ‘gelukkig’ c.q. lief bent. Je probeert een dergelijke staat te behouden, wat natuurlijk onmogelijk is en zo raak je in een vicieuze cirkel. Wanneer het je niet lukt om je humeur goed te houden, voel je je nog slechter.

Het gevoel  dat er iets mis met je is

Emotionele kinderen kunnen het gevoel blijven hebben dat er iets mis is met hen en ze kunnen het gevoel hebben dat ze hun emoties moeten onderdrukken of verbergen wanneer ze de volwassenheid ingaan, omdat hun ouders niet in staat waren om met emoties om te gaan.Wanneer we als ouders de verantwoordelijkheid nemen om te erkennen dat alle emoties geldig zijn, kunnen we onze kinderen aanmoedigen om ze allemaal zonder straf te uiten en met ons te bespreken. Als ze in de stemming zijn om te praten :). Ze leren dan, dat ook onaangename emoties deel uitmaken van het bereiken van emotionele helderheid.

Als volwassen verbergen we nog steeds onze pijn en verwaarlozen het maar al te vaak. Maar zonder de pijn, zou er geen vreugde zijn, zonder dag geen nacht. Beide zijn geldig en beide zijn er. Het is gewoon een kwestie van acceptatie. Als je je pijn kunt laten en door je heen kunt laten stromen, wanneer je aan de lage kant van de emotionele golf bent, kan het je veel leren over wat belangrijk voor je is. Dat is wel iets wat ik echt geleerd hebt.

Spontaan beslissingen in het ‘Nu’ nemen, is ‘Not Done’

Als je emotioneel gedefinieerd bent, is er geen waarheid in het nu. Nooit is er waarheid in het nu. Wanneer je niet vanuit je autoriteit handelt zal je hoogstwaarschijnlijk regelmatig impulsieve keuzes maken. Personen met een emotionele autoriteit hebben tijd nodig om beslissingen te nemen, omdat beslissingen gebaseerd zijn op een emotioneel proces. Emoties kunnen elk moment veranderen. De beweging van de golf, beweegt van hoop naar pijn en weer terug. Van enthousiasme naar teleurstelling en weer terug etc.

Tijd is je vriend en zelfs bondgenoot.

De gehele golf met al haar hoogte -en dieptepunten moeten gevoeld worden en terug gebracht worden naar het lichaam. Daar is tijd voor nodig. Soms een dag, soms een week, soms een maand, sommige golven lijken wel een eeuwigheid te duren. Als je niet zeker bent met een beslissing, als je bang bent om de verkeerde beslissing te nemen en er dan spijt van krijgt, neem dan wat meer tijd om te observeren hoe je emotionele golf de kwestie verwerkt. Het is niet de tijd voor de mind om de voor-en tegens af te wegen. Dit is de tijd dat je emotionele lichaam alle informatie integreert. Het is echt achterover leunen en kijken naar de golf met haar ups en downs. Hoelang? Totdat je zeker weet dat dit inderdaad het juiste is voor jou. Tijd is je vriend en zelfs bondgenoot.

Wat het antwoord ‘misschien’ je kan vertellen

Wanneer iemand je iets vraagt en je twijfelt aan het antwoord dat je wilt geven, wacht dan! Neem je tijd! Het is goed om eerlijk te zijn en degene die je de vraag stelde te vertellen dat je de tijd neemt met al je beslissingen. Vertel gerust dat je meer tijd nodig hebt om echt zeker te zijn. Hoogstwaarschijnlijk zal je ontdekken dat een innerlijk “misschien” gelijk staat aan een innerlijk “niet nu”. Je moet stilstaan ​​tot je duidelijk bent. Je geest kan allerlei redenen verzinnen waarom “ja” of waarom “nee”, maar de waarheid is: het voelt (nog) niet goed en voelen is niet logisch, niet mentaal.

Alles wat echt voor jou is, zal op je wachten

Het kan best wel beangstigend zijn wanneer de wereld verder gaat en jij het nog steeds niet weet. Je ‘mind’ zal je van alles proberen te vertellen waarom je nu echt een beslissing moet maken. Realiseer je, dat alles wat niet op je wacht nooit voor jou bedoeld was. Alles wat echt voor jou is, zal op je wachten en respecteren dat je je tijd moet nemen. Betrouwbare beslissingen komen voort uit de stilte die er is, nadat je lang genoeg hebt gewacht en de emotionele storm tot rust komt. Het gaat erom dat je helderheid krijgt. Helderheid in het lichaam over wat goed is voor jou leven. De cellulaire structuur van je lichaam heeft tijd nodig om de emotionele intelligentie van beslissingen te integreren. Als emotioneel wezen kun je te snel bewegen – maar je kunt niet te langzaam bewegen.

Je bent niet de golf, je bent de surfer die rijd op de golf

De golf beweegt altijd. De oceaan zou namelijk niet leven als er geen golven zouden zijn. De golven brengen voedsel naar het leven in de oceaan. De golven wassen oude dingen weg of schoon en brengen nieuwigheden met elke eb en vloed. Als je lang genoeg wacht, dan zullen dingen en mensen die niet voor jou bestemd zijn vanzelf wegvallen, omdat het leven het niet ondersteund. Het kan zelfs gebeuren dat iets beter wordt naarmate je langer wacht. Hierdoor ontstaat er helderheid en kunnen er ook heel makkelijk beslissingen  genomen worden. Wanneer je vanuit je innerlijke autoriteit handelt, ondergaat dit centrum een krachtige transformatie van een blinde motor naar een bewustzijnscentrum. Er bestaan zelfs drie verschillende emotionele golven die jou emotionele centrum kunnen definiëren. Hier zal ik een andere keer op in gaan. 

Het grootste geschenk dat je jezelf ooit kunt geven

Als je emotionele autoriteit hebt, accepteer dan alsjeblieft je emotionele aard van het hebben van up’s and down’s, de emotionele beweging. Dat is het grootste geschenk dat je jezelf ooit kunt geven. Tegelijkertijd kan het kennen van de mechanismen van je golf je helpen om het beter te begrijpen en hoe bewuster je wordt, hoe minder je je ermee identificeert. De emoties zijn een kracht in je, maar ze zijn niet jou, ze zijn een kracht die erdoor heen beweegt. Als je je daarvan bewust bent, kun je het gelijkmatiger en met een gevoel van innerlijke rust ervaren in het midden van een emotionele storm.

Correcte en betrouwbare beslissingen komen voort uit de stilte die er is, nadat je lang genoeg hebt gewacht en de emotionele storm tot rust komt. In een moment van emotionele rust kan er duidelijkheid ontstaan. Het vergt tijd en oefening om dat moment te herkennen, dat klopt. Echter hoe meer je jezelf toestaat om je emoties te zien, hoe sneller je een emotioneel evenwicht zult vinden, des te sneller er emotionele helderheid kan ontstaan. .

De golven thuis in het lichaam brengen

“Ok, terug na vanochtend. Ik probeerde niets te fixen, te helen, te onderdrukken, te veranderen, te verklaren, te analyseren. Ik herinnerde mij dat mijn emotionele centrum gedefineerd is en dat er altijd golven zullen zijn. Altijd! Dat de golf op zich niets betekend. Het zijn golven. Ze komen en gaan. Dit inzicht zorgde ervoor dat ik meer na mijn eigen emoties kon kijken en dat ik bewust ging voelen hoe het voelde in mijn lijf. Ik stelde ze voor als een golf, zonder er een verhaal van te maken, zonder een schuldige te zoeken. Ik was de surfer van de golf. Verbaasd hoe snel mijn mind verhalen probeerde te maken bij deze emoties. Hoe snel de mind met vragen kwam; waarom? hoezo? Echt in een fractie van een seconde. Het enige wat ik deed was de aandacht verleggen van mijn mind naar mijn lijf, naar het voelen van de golf. Ik bracht de golven thuis in mijn lichaam. Tja, eerlijk gezegd voelde ze niet echt prettig, maar ik kon ze niet eens meer benoemen. Ik had er niet eens meer echt een naam voor. 

 

Posted by Soulhappiness in Emotionele Autiriteit (Solar Plexus), Innerlijke Autoriteit & Strategie, SoulHappiness met Human Design, 3 comments