Door het bewerken van je oogst zie je de rode draad in je leven.

Ieder nieuw creatieproces begint met het ontvangen, op waarde schatten en loslaten wat nu is. Het verlangen iets nieuws te creëren ontstaat uit de ervaring, dat het heden niet datgene is wat jij jezelf toewenst. Je wilt iets veranderen. Om dit te kunnen veranderen, begin je dat wat er is bewust onder ogen te zien.

 

Alles in de natuur trekt zich terug

De nazomer is voorbij, de bladeren en bloemen verdorren. Alles in de natuur trekt zich terug: de levenssappen trekken zich terug naar de wortels, terug naar de kern. s’Ochtends en s’avonds is het al kouder, terwijl je je s’middags nog regelmatig wat kan opwarmen in het zonnetje. Het wordt vroeger donker en in de ochtend kost het weer wat meer moeite om op te staan. De zomerenergie maakt plaats voor een wat tragere en rustiger levensritme. De periode van 21 september tot 21 december wordt de HERFST genoemd. Deze periode staat voor de metaal-energie, een energie die zich vooral naar binnen richt en vertraagt. Het wordt ook wel het metaal of lucht element genoemd. Astronomisch begint de Herfst op 21 september, maar volgens de energetische kalender is 21 september het hoogtepunt van de herfst. De herfst start eigenlijk dus al veel vroeger 

 ‘Slow go’ en werken vanuit je kern

In het najaar werken wij ons zelf los uit de naar buitengaande energie van de zomer (Yang) en keren ons meer naar binnen, tenminste als we luisteren naar ons lijf. Juist in onze samenleving is het een periode van volop activiteiten. Het schooljaar is weer begonnen en veel nieuwe projecten zien het licht. Dat is een energie die naar buiten gericht is (Yang), terwijl de Yin energie in de natuur (dus ook in ons) op dit moment steeds meer aanwezig is. Van oudsher is in de herfst het werk op het land gedaan en alle energie is aan de zaden gegeven. Nu is alles gebaat bij rust. Het is daarom eigenlijk heel onnatuurlijk dat in deze tijd juist het schooljaar begint en nieuwe projecten gestart worden. Rust, langzaam, gestaag, ‘slow go’ en werken vanuit je kern, van binnen uit, zijn de sleutelwoorden die de activiteiten van de herfst zouden moeten kenmerken.

Het doel van alle groei is bereikt

Alles dat in de lente en zomer gegroeid en volgroeid is, wordt nu geoogst, het doel van alle groei is bereikt. Even bevrijd van de cyclus van geboorte (lente), groei (zomer), verval (herfst) en dood (winter), is dit een veilige tijd van vrede en overvloed. De energie in de planten trekt zich heel langzaam terug zodat je in de natuur de prachtigste kleuren oranje en geel ziet verschijnen, wat je als applaus kan zien voor alles wat je hebt bereikt. Tijdens de herfstequinox, die dit jaar op 23 september viel, was de dag even lang als de nacht. Vanaf dat moment worden de dagen weer korter en de nachten langer. Het is ook de tijd van het tweede oogstfeest, een oogst van groenten en vruchten. Nu de vruchten geoogst zijn, is er een moment om te genieten van een welverdiende rust na gedane arbeid.

Het ideale moment om naar je verworven oogst te kijken

Het werk is nog niet helemaal gedaan maar het tempo wordt langzaam minder. Ook voor ons geld dat we nog steeds creatief en naar buiten gericht zijn, maar ondertussen kunnen we wel rustig genieten en trots zijn op wat we al bereikt hebben. Onze kracht van creëren (scheppen) is rustiger geworden. Dit is het ideale moment om je verworven oogst van dit jaar te bekijken. Het bewust in ontvangst nemen van de oogst, de vruchten van het afgelopen jaar of periode.

Ieder nieuw creatieproces begint met het ontvangen

Ieder nieuw creatieproces begint met het ontvangen, het op waarde schatten en loslaten wat nu is. Het verlangen iets nieuws te creëren ontstaat uit de ervaring, dat het heden niet datgene is wat jij jezelf toewenst. Je wilt iets veranderen. Om dat wat is te kunnen veranderen, begin je dat wat is, bewust onder ogen te zien. Je kan pas echt groots dromen en deze dromen ook daadwerkelijk realiseren, wanneer je jouw werkelijkheid en realiteit van vandaag kan omarmen. Je kan de realiteit niet veranderen als je niet eerst erkent waar je nu bent, wat nu al gecreëerd is. Dit is immers ook je vertrekpunt en daardoor kun je veranderen wat al gecreëerd is.

Je oogst: het resultaat van je eigen creatie

Ooit had jij een verlangen, een wens en trad je de wereld tegemoet. Je liet de wereld zien wie jij wilde zijn. Nu laat de wereld jou zien hoe zij jou beleefd. De wereld die jij zelf hebt mede gecreëerd. Je doel is behaald; de verbouwing is klaar, je diploma is behaald, de cursus is af, het boek is geschreven, het schilderij is af, de oogst van je moestuintje is volbracht. Je staat oog in oog met het resultaat van je eigen creatie. Tijd om het resultaat van je werk en acties welbewust te ontvangenen.

Wat is belangrijk voor je geweest? Waar heb je successen behaald? Opleiding, werk? Onverwachte meevallers ontvangen? Nieuwe vriendschappen gesloten? Nieuwe hobby’s? Wat heb je volbracht? Situaties die onbekend, nieuw en spannend waren, maar die je veel hebben gebracht.                                           

Creatieve Opdracht:

Maak een lijst en schrijf in trefwoorden ‘je oogst ‘ van het afgelopen jaar op. Schrijf boven aan de lijst: Mijn oogst. Probeer zo specifiek mogelijk te zijn en neem je oogst in ontvangst van de onderstaande levensgebieden: 

Financiële (on)vrijheid

Werk/opleidingen

Relaties / liefdesrelaties & connectie

Levensplan/missie/ zingeving

Je passie 

Ontwikkeling/ je groei

Fysieke en mentale gezondheid              

Vergeet niet . .

Ook de dingen die niet succesvol waren, kunnen leerzaam geweest zijn en zaadjes voor een nieuwe cyclus achtergelaten hebben. Elke beslissing heeft je laten groeien en sommige beslissingen hebben gezorgd voor ruimte waardoor je jezelf beter hebt kunnen leren ontdekken.Vaak ontvangen we de grootste geschenken uit situaties die gepaard gingen met verlies, angst, pijn en verdiet. Deze situaties horen dus ook zeker thuis op je lijst en zijn ook ‘je oogst’.

Ontvangen van je oogst

Ontvangen is de fase van geraakt worden, jezelf tegenkomen, jezelf beter leren kennen, waardoor je bewust wordt van jezelf. Maak je dankbaarheid voor je oogst duidelijk in een korte tekst. Of maken een lijst met trefwoorden waarvoor je allemaal dankbaar bent. Bijvoorbeeld; dankbaar voor de liefde die je hebt ontvangen van je partner, vrienden, familie en vooral van jezelf. Dankbaar voor het pad wat je bewandelt, die jou zoveel avontuur heeft gebracht, die super fijne job waar je ook nog eens ruim voor betaald krijgt, die geweldige plek waar je naar toe verhuist bent, de gezondheid van je lichaam, de yogalessen waar je zoveel voldoening uithaalt. etc.

“A grateful heart is a magnet for miracles”

Dankbaarheid & manifestatie 

Dankbaarheid is een energieke alleen mooie dingen voortbrengt. Hoe meer dankbaarheid je uitstraalt, hoe meer overvloed jij aantrekt/ manifesteert op alle gebieden in je leven. Hoe meer overvloed jij ervaart hoe meer je alles vanzelfsprekend vind. Misschien ben je het met mij eens dat we hier in het westen ontzettend veel overvloed ervaren en dat we eigenlijk ook heel veel dingen vanzelfsprekend vinden.

Let Op: Dankbaarheid leid tot overvloed en overvloed leid vaak tot een tekort aan dankbaarheid, waardoor je overvloed verliest. Je zal dus meer dankbaarheid moeten leren ontwikkelen om meer overvloed aan te trekken. 

Waar je je aandacht op richt groeit

Even stilstaan bij het feit dat je zoveel hebt om dankbaar voor te zijn. Dankbaarheid zorgt ervoor dat je jou zegeningen weet te tellen. Het geeft je een besef dat je genoeg hebt, en alles waaruit de overvloed voor jou bestaat. Zonder naar je verlangens en/of tekorten te kijken!! Iets wat we maar al te vaak doen, is kijken naar wat we verlangen en wat we nog niet hebben. Door te denken, te fantaseren, te praten over alles was je niet hebt en alles wat je niet wenst, begin je een negatief creatieproces en dat wil je toch zeker niet? Vergeet niet waar je je aandacht op richt groeit. In feite heb je alles al en wat je nog niet hebt, zal op de juiste moment wel naar je toe komen. Daar mag je vertrouwen in hebben. Wanneer je je aandacht richt op wat er wel is, zal dat alleen maar groeien.

Afgesneden van onze dankbaarheid

Regelmatig zijn we afgesneden van onze dankbaarheid, omdat we alles als vanzelfsprekend vinden. Zelfs als we een dankbaarheids script schrijven of zelfs onze dankbaarheid uitspreken, wordt de dankbaarheid slechts oppervlakkig aangeraakt. Hoe vaak is het niet dat je dankjewel zegt maar dit niet echt diep van binnen ervaart? Diepe dankbaarheid gaat gepaard met diep geraakt en dankbaar zijn vanuit je hart. Zo diep dat er zelfs tranen van dankbaarheid kunnen vloeien.

We zeggen dankjewel uit beleefdheid of we zeggen dankjewel terwijl we innerlijk eigenlijk voelen dat dit het minste is wat hij of zij had kunnen doen, het minste wat we konden ontvangen. Eigenlijk hadden we meer verwacht. Eigenlijk vinden we dan alles vanzelfsprekend. Tegenwoordig zijn we zelfs vaak te druk om echte dankbaarheid te kunnen ervaren en voelen. Wanneer je niet meer de tijd neemt om dankbaar te zijn of waarderen wat je hebt, zal het langzaam weer bij je weggaan.

Is het niet heel vaak zo dat we pas echt dankbaarheid diep ervaren op het moment dat we iets kwijt zijn, verliezen of op het punt staan iets kwijt te raken…te verliezen? 

1 comment

het is momenteel bij mij zo, dat er een deur open is gegaan na enkele jaren rondtrekken door miin “geest”. Ik ben er zeer dankbaar voor, dat ik nu de weg gevonden heb naar mijn andere realiteit. Alles begint op zijn plaats te vallen.
ik ben hier zeer dankbaar voor dat ik dit nog mag beleven.
groeten matheu.

Geef een reactie