Individuele en Collectieve emotionele golf – Human Design

Tribal – Individuele of Collectieve golf 

De emotionele golfpatronen van het gedefinieerde emotionele centrum (Solar Plexus) wordt bepaald door de gedefinieerde kanalen die na de nabijgelegen centra lopen in je Human Design Chart. Je Solar Plexus kan gedefineerd worden via een Tribal Individuele of Collectieve golf. In de vorige blog hebben we gekeken naar de Tribal Golf en de gerelateerde gedefinieerde poorten in de Solar Plexus. Laten we onze reis door de emotionele golfpatronen van het gedefinieerde emotionele centrum voorzetten, door vandaag te kijken naar de Individuele en Collectieve Golf. 

Pak je Human Design Chart er weer bij om te kijken welke emotionele golf bij jou hoort. Dit kunnen ook meerdere soorten golven zijn. Kijk ook direct welke poorten in de Solar Plexus gedefineerd zijn.

Individuele emotionele golf

Individuele golf via de gedefinieerde kanalen: 12- 22 / 39 – 55

 

Passie drijft de diepe stroom van bewustzijn

Wanneer je Solar Plexus wordt gedefinieerd via de kanalen 55-39 of  22-12, hebt je een individuele emotionele golf. Individuele passie drijft de diepe stroom van bewustzijn door het Solar Plexus Center, van poort 39 in de Wortel naar Poort 12 van het Keel Centrum. De individuele emotionele golf is gepassioneerd en humeurig, met ‘pieken’ van emotie omhoog of omlaag schieten. Hoog, hoog, laag, laag, hoog, hoog, laag, laag…‘ Himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt’, zoals in het Duits wel eens gezegd wordt. De individuele golf is de meest dramatische golf, maar ook een ongelooflijke creatieve, romantische en gepassioneerde golf. 

Humeurig en melancholisch

Wanneer iemand met een individuele golf in een lage golf zit, kunnen ze zich 2 dagen volledig terug trekken in hun ‘creatieve binnenwereld’. Ze zijn dan vaak ontzettend humeurig en melancholisch. Verwonder je niet wanneer je ze de derde dag aan de ontbijttafel ontmoet in een enorm gepassioneerde stemming. Alsof er nooit wat aan de hand is geweest. Voor iemand met een individuele emotionele geldt: eer je humeur en doe niets als je er geen zin in hebt. Weten wanneer je alleen moet zijn met je creatieve inspiratie en dat je met deze golf alleen maar weet totdat je het weet, kan helpen om de melancholische pieken te verlichten.

 

Poort 55: van Overvloed ‘Spirit’ 

Het kanaal van gevoelens 39-55, verbindt het Wortelcentrum via de 39 (de Poort van Obstructie), met de 55 (de Poort van de Overvloed) in het Emotionele Centrum. Het kanaal dat rechtstreeks in verbinding staat met ‘Spirit’ in het emotionele centrum; in de golf.  Het is de meest grillige en vluchtige poort in de emotionele Zonnevlecht. Hier is de golf abrupt van vorm; omhoog of omlaag door extreme gemoedstoestanden. Er is ofwel een diep intens emotioneel ‘Zelf‘ aanwezig of een extreem gebrek. Het tonen van de hoogste en diepste niveaus van emotie of het intense gebrek aan emotie is mogelijk vanwege de intense frequentiepuls van deze poort.Deze poort van humeurigheid maakt ook deel uit van een stroom die een zorg voor en een focus op romantiek, liefde en passie omvat.

Extreem bewustzijn, of niet

Wanneer geactiveerd, kan het diepe en persoonlijke humeurigheid veroorzaken, wat een nervositeit kan oproepen rond het niet zeker voelen over wat belangrijk is; wat heeft je aandacht nodig? Waar moet je gepassioneerd over zijn? Wat doet er toe? Hij houdt van mij, hij houdt niet van mij? Enorme onzekerheid en niet weten slaat toe, omdat emotionele individualiteit draait om onzekerheid. Het is gemakkelijk om de opwaartse golf te zien van; ‘hij houdt van me’ of ‘hij houdt niet van me’. Als laatste ….’ik weet het niet’. Op dat moment staat het mutatieve aspect van het individu op het punt het over te nemen en ze transformeren uit die onzekerheid.Wanneer mutatie komt, kunnen ze heel zeker zijn: IK WEET het. Alles is goed nu “hij houdt van me, ik ben er zeker van.” De humeurigheid steekt de kop op omdat dit proces al snel weer van vooraf aan begint; ze weten niet meer zeker dat ze zeker waren. De ervaring van deze voortdurende schommeling van zeker naar onzeker en terug is heel normaal voor degenen die dit kanaal hebben.

Melancholie niet verwarren met depressie 

Belangrijk is wel dat je deze stemmingswisselingen erkend en vooral niet verwart met depressie. Ja, het is melancholisch, maar het is het verdriet van poëzie of muziek. Iedereen met een individuele golf moet leren deze humeurige tijden te gebruiken om creatief te zijn, om de MUSE er doorheen te laten stromen. Poort 55 gaat specifiek over de “Spirit” en we moeten de geest van individualiteit helen. Een van de manieren waarop je dat doet, is door in overeenstemming te zijn met je aard, zodat je ‘niet-zelf’ niet het instrument van deze melancholie gaat overnemen en er allerlei diepe problemen en vreselijke beslissingen van maakt!  Dit is waar de magie voor ons is, onze unieke individuele kleine universums waar we perfect kunnen zijn binnen die context. En de hele creatieve richting van de mensheid moet in de richting van de perfectie van wat het is in plaats van de droom van wat het kan zijn. Precies daarom is het enorm van belang voor de mensheid als geheel en de persoon die deze poort draagt.

Angst voor leegte en emotioneel eten

De angst voor leegte – alsof dit geen zin heeft – is heel reëel binnen deze poort. Deze kwetsbare poort moet zich bewust zijn van wat ze voelen. Poort  55 heeft een spirituele kwaliteit en een houding van overvloed in zijn hoge expressie, maar een houding van gebrek en negativiteit in zijn lage expressie. Omdat eten vaak wordt geassocieerd met overvloed en ook met kalmerende slechte buien, kunnen mensen met deze poort de stemming voelen om te eten (en emotioneel eten). Hier huist het bewustmakingspotentieel van provocatie (word ik wel of niet uitgelokt en vind ik het lekker?) Met deze poort geactiveerd is het belangrijk om nooit iets te doen tenzij je in de stemming bent. Zeker op het gebied van vrijen, werken of eten. Dit is nodig om je gezondheid te beschermen en te voorkomen dat je ernstig lijdt aan je intense golf. Dus onthoud: nooit iets doen tenzij je in de stemming bent. Wees je bewust van je neigingen, kies bewust voor hogere uitdrukkingen, gebruik je strategie, wacht op de juiste timing en omarm de natuurlijke eb en vloed van je creativiteit en emotionele energie.

 

Poort 22 – van openheid ‘Grace’

Poort 22 pulseert met een speciale bekrachtiging – om diep op te letten (op dingen die ertoe doen) en tegelijkertijd anderen aandacht te laten schenken aan jou en wat je voelt. Als je deze diep gemuteerde poort hebt geactiveerd, is er de mogelijkheid dat je openheid voor sociaal contact kunt oproepen. Deze poort kan namelijk verbinding maken met de keel voor het krachtige vermogen om te spreken/uit te drukken wat je voelt.

Het is de reis zelf waar groei plaatsvindt

Je kunt de mensen om je heen inspireren om opener te zijn en sociaal expressiever met je om te gaan. gaat het allemaal om deze mogelijkheid in actie om de ander te beïnvloeden, om ze verliefd te laten worden en niet noodzakelijkerwijs op jou als wezen, maar op wat je te zeggen hebt of wat je te bieden hebt of wat je weet. Maar er is een onderliggende angst dat anderen misschien niet naar je luisteren; of dat het niet de moeite waard is om naar te luisteren. Dat je misschien niets effectiefs of belangrijks te zeggen hebt. Ook de angst voor stilte ligt binnen deze poort. De angst om niet te groeien en dat terwijl jij overal op let. Je hebt misschien hele hoge verwachtingen, maar het is belangrijk om te onthouden dat doelen een verzinsel zijn. Het is de reis zelf waar groei plaatsvindt. DIT inspireert de mensen om je heen. De mogelijkheid tot bewustwording is de openheid voor eten; als je in de stemming bent, is het heel goed voor mensen om tijdens het eten met mensen te praten.

 

Collectieve abstracte emotionele golf

Collectieve golf via de gedefinieerde kanalen: 41-30 / 36-35

 

Wanneer je Solar Plexus wordt bepaald door de 30-41 of door de 36-35, heb je een collectieve emotionele golf. Dit wordt ook een abstracte emotionele golf genoemd.

Verlangen drijft de stroom van bewustzijn

Verlangen drijft de onder druk staande stroom van bewustzijn van poort 41 in het Wortel centrum via het emotionele Centrum naar poort 35 van het Keelcentrum; een stroom ook bekend als de menselijke ervaringsgerichte manier. De abstracte emotionele golf bouwt het verlangen naar een nieuwe ervaring op en stijgt heel langzaam naar hoge pieken.Vervolgens crasht deze golf met onvervulde verwachtingen, om weer snel aan een nieuwe golf te beginnen. Alhoewel de ervaringen heel persoonlijk kunnen voelen, zijn ze behoorlijk onpersoonlijk is (collectief)

Zorg dat je plezier beleeft aan je ervaring en hecht je niet aan het resultaat

Het abstracte proces geeft je altijd meer dan je denkt, maar het geeft je niet precies wat je dacht dat het je zou geven. Volledig worden verbruikt door een ervaring en erover nadenken nadat het voorbij is. Dit is de ervaringsgerichte manier, leren door ervaring. Op deze manier gaat het niet om de verwachte resultaten, dat is een illusie van de verwachtingen van je geest. Het draait allemaal om de ervaring. Sleutel voor deze golf is; Zorg dat je plezier beleeft aan je ervaring en hecht je niet aan het resultaat of uitkomst los. Je grote prestatie in het leven is dat je veel dingen hebt geproefd, aangeraakt en gevoeld waaruit je wijsheid van grote waarde hebt verzameld. Wijsheid die je beschikbaar stelt aan anderen in de vorm van advies en gedeeld kan worden met het collectief. 

Merk op dat seksualiteit een fundamentele drijfveer is voor deze stroom. Hoewel het op zichzelf behoorlijk onpersoonlijk is (collectief), is de onderliggende verborgen evolutionaire agenda binding en reproduceren.

 

Poort 30 gedefinieerd – Poort van Gevoelens 

De poort van de Gevoelens, ook bekend als de Gate of, “The Clinging Fire” creëert een krachtige crashgolf gevoed door emotionele verlangens om dingen diep te voelen. Je hebt het krachtige vermogen om dingen diep te voelen, en je fantaseert soms over grote ideeën, hoop en dromen, waaraan een bepaalde verwachting is verbonden. Poort 30 wordt uitgedrukt als de angst voor voor het lot en bezorgdheid over wat er wel of niet kan gebeuren. Met deze poort is het belangrijk om alles te ervaren wat het leven te bieden heeft – maar wel met openheid! Het gaat om de ervaring. Verwachtingen zullen je alleen beperken, laat ze los. Probeer ook geen controle te krijgen over wat wel of niet kan gebeuren. Omarmen wat je niet kunt controleren en geef je over aan het ‘lot’ .Wanneer je dit doet, stroomt het leven met je mee, in plaats van tegen je. 

 

Poort 36 gedefineerd- Poort van crisis

De meest krachtige emotionele energie-releaser die we hebben is poort 36, “The Darkening of the Light”. Het kan een crashgolf creëren als geen ander. Deze poort is vastbesloten om onervarenheid om te zetten in ervaring. Met onervarenheid komt een crisis, groot of klein, omdat fouten gewoon gebeuren als je nog nooit eerder iets hebt geprobeerd. Je voelt je aangetrokken tot nieuwe dingen – nieuwe energieke uitwisselingen, opwinding, verandering. Te groeien door diepgaande emotionele uitdagingen samen met de emotionele kracht om het oppervlak van nieuwe ervaringen te penetreren en de bereidheid  om de ervaringen te delen kenmerkt degenen met deze poort.

Ben ik goed genoeg?

Als je nog nooit eerder iets hebt geprobeerd of iets nieuws probeert komt de angst van deze poort om de hoek kijken de angst voor ontoereikendheid. Ben ik goed genoeg? is de vraag die je je regelmatig zult stellen. Er kan een diepe nervositeit en angst in je zijn en je zal je regelmatig op de een of andere manier ontoereikend voelen; seksueel, emotioneel, in je mogelijkheden, etc. 

Jouw ervaringen zijn onpersoonlijk en bestemd voor het collectief

Wanneer je poort 36 hebt, ben je hier om nieuwe dingen te ervaren. Dit verlangen naar nieuwe ervaringen is echter strikt onpersoonlijk is en het gaat erom je ervaringen correct met de juiste mensen te delen – jouw ervaringen zijn bestemd voor het collectief. Zij leren hiervan en het brengt hun verder. De sleutel tot het verbeteren van je ervaring is door te ervaren met anderen. Zorg er gewoon voor dat die nieuwe dingen bij anderen zijn en Niet alleen.

De Solar plexus speelt een vitale rol in the Law of Attraction

Solar Plexus gedefinieerd of niet, als een emotioneel wezen, ben je hier om dingen diep te kennen, ervaar je een volledig scala aan emotionele ervaringen. Je bent niet de golven van emoties die je ervaart. Je bent surfer (de passagier in het voertuig) die op die golven rijdt. Door te leren surfen op je emotionele hoogtepunten en dieptepunten zonder te proberen ze te veranderen, kun je te weten komen wat “normaal” voor je is terwijl je experimenteert met je strategie en autoriteit.

Na verloop van tijd kun je zien hoe je bewustzijn verschuift en diepe innerlijke rust omvat, ongeacht de emotionele weerpatronen die aan de oppervlakte van de realiteitsillusie van jou of iemand anders worden uitgedrukt. De Solar plexus speelt een vitale rol in the Law of Attraction. Tja en hoe dat in elkaar zit vertel ik je in de komende blogs die zullen volgen over ons emotionele centrum- solar plexus 

1 comment

Ik zou graag je blogs willen bewaren.
Wil je mij de teksten die je hebt over Human Design toesturen
Ik zou er heel blij mee zijn
Dank en hartelijke groet Inez

Geef een reactie