Sneak Peek van het nieuwe jaar krijgen?

Sneak Peek van het nieuwe jaar krijgen?

Zou het niet fijn zijn wanneer je alvast een sneak peek van het nieuwe jaar kon krijgen in de kerstvakantie? Het schijnt te kunnen… tijdens de Heilige Nachten  -De tijd tussen Kerstmis en Driekoningen – geven  je dromen inzicht in het komende en voorbije kalenderjaar. Zou het echt? Ik ging op onderzoek uit …:)

De Heilige Nachten; een sneak peek van het nieuwe jaar

Op 24 december beginnen de dertien Heilige Nachten. Deze periode wordt ook wel ‘de dagen buiten de tijd’ genoemd. Een bijzondere periode om bij alles stil te staan en te ‘cocoonen’ je te laten inspireren door de stem van je hart, je zielsverlangen fluistert in de diepe stilte…Deze periode wordt beschouwd als een tijd van het jaar waarin het makkelijker is in contact te zijn met je dromen, met je innerlijke wereld. In de waan van de dag wordt dit vaak vergeten en hebben we het druk met afspraken, werk, verplichtingen, Whatsapp, Instagram, tv en een overvolle mailbox. Juist daarom is deze periode zo waardevol, tenminste ….als je er gebruik van weet te maken.

De cirkel van creatie

De 12 Heilige Nachten zijn de nachten van 25 op 26 december (Kerst) tot de laatste Heilige Nacht van 5 op 6 januari, in deze nacht kwamen de drie Koningen, de drie wijzen uit het Oosten met heilige geschenken voor de pasgeboren Zoon van het Licht. In het Engels wordt 6 januari “Epiphany” genoemd, “openbaring”. Het Oosten symboliseert hierin de rechter hersenhelft, het creatieve, niet rationele deel van onze geest waarin de intuïtie huist. Wanneer we het licht toelaten in ons innerlijke (misschien juist naar de donkere plaatsen), dan brengt dit grote geschenken met zich mee voor ons bewustzijn. Immers na de donkere tijd keert het licht weer terug. Na de winter komt het voorjaar….het is de cirkel van creatie.

Achtergrond Yule/Midwinter/Kerstfeest & de Heilige nachten

Met midwinter/Yule 21 december, hebben we de langste nacht en de kortste dag, waarna de dagen in principe weer gaan lengen. Het woord Yule stamt waarschijnlijk af van het Deense woord Hjul, wat wiel betekent. Yule is ook wel bekend als winterzonnewende of wintersolstitium. Beide namen slaan op het verschijnsel dat rond deze tijd in het jaar de dagen en nachten een aantal etmalen precies even lang zijn. Voor de zonnewende werden de dagen alsmaar korter en de nachten langer, terwijl na de zonnewende de dagen steeds langer worden en de nachten korter. De zon heeft zich dus ‘gewend’ en het licht keert terug. Dit verschijnsel komt ook terug in de naam Yule. Het wiel van het jaar draait zich en de volgende fase begint.

De terugkeer van het licht

De terugkeer van het licht was zeer belangrijk voor onze voorouders, want meer licht betekende meer zon en warmte, hetgeen een nieuwe groeiperiode voor de gewassen betekende. Het ergste deel van de winter was namelijk voorbij en vanaf nu kon men gaan uitkijken naar de tijd dat de natuur weer in bloei zou komen. Onze voorouders zagen dit feest dan ook als het midden van de winter, ofwel de donkere periode. Terwijl wij tegenwoordig 21 december, de dag waarop we Yule hebben vastgelegd, juist zien als het begin van de winter.

Het YULE feest duurde wel 12 dagen.

Yule was echter meer dan de winterzonnewende. Het Yule feest duurde wel 12 dagen. Oorspronkelijk vierden onze Germaanse voorouders deze 12 dagen vanaf de eerste volle maan na de zonnewende. Het hele maatschappelijke leven lag gedurende die twaalf dagen en nachten stil. Gebeurde dit niet, dan geloofde men dat het ongeluk bracht. Vrienden en familie werden bezocht. Men nam waardevolle, maar kleine geschenken mee. Waskaarsen waren populair en een kostbaar geschenk. Het symboliseerde het terugkerende licht. Daarnaast gaf het licht van de kaarsen de mensen de gelegenheid om na de duisternis nog activiteiten te doen. Huizen werden versierd met groene takken, als symbool van het eeuwige leven.

De tijdsperiode van de 12 heilige dagen en nachten veranderde nadat Julius Caesar zijn kalender invoerde (de Juliaanse kalender). Volgens zijn kalender werd het winterfeest 12 dagen na de winterzonnewende gevierd, hetgeen door de Germanen werd overgenomen.

Yule- tijd versus Kerst

De Christelijke kerk zag zich genoodzaakt de Yule-tijd te kerstenen om de mensen naar de kerk te krijgen. De kerk schoof Jezus naar voren als zonnegod. Het feest van de geboorte van Jezus Christus werd aan de winterzonnewende gekoppeld. Want ook hij werd vergeleken met het licht dat de duisternis verdreef. Vandaar dat wij ook zelfs vandaag de dag nog veel heidense gebruiken terug zien komen in de kerstviering. Je kunt hierbij denken aan de Kerstboom, de cadeautjes, en het feestelijke kerstmaal. Deze items zijn oorspronkelijk onderdeel van het heidense Yule feest.

Er is nooit overeenstemming geweest over de juiste geboortedag van Jezus. In alle waarschijnlijkheid vond deze plaats in de lente. In de 3de eeuw werd voor het eerst 25 december als zijn geboortedag genoemd. 6 januari gold over het algemeen als het einde van de Joeltijd. In Constantinopel werd Epifanie gevierd. De dag dat de wijzen uit het oosten Jezus kwamen vereren.

De Juliaanse kalender

Yule werd niet zoals tegenwoordig op 21 december, maar op 25 december gevierd. Deze datum was zo vastgesteld in de Juliaanse kalender. Wat men echter niet wist is dat deze kalender, met precies 365 dagen, iets korter was dan het eigenlijke jaar. Het gevolg was dat langzaam maar zeker Yule steeds eerder gevierd werd. Om dit te ondervangen heeft men na een aantal eeuwen besloten een paar dagen over te slaan in december en zo werd het gat deels gedicht. Tevens kwam er voortaan een aangepaste jaarrekening. Hierdoor kwam Yule officieel op 21 december te liggen.

De kerk heeft van deze gelegenheid gebruik gemaakt om beide feesten te scheiden van elkaar. Het was hen namelijk al lang een doorn in het oog dat kerst tegelijkertijd met het heidense Yule gevierd werd. Zij hielden dus kerst op 25 december, de oorspronkelijke datum, terwijl Yule door de aangepaste kalender voortaan op 21 december zou zijn. Echter, de gebruiken die bij Yule hoorden waren inmiddels zo verweven in de kerst dat deze ook nu nog gebruikt worden. Sterker nog, tegenwoordig lijken de heidense gebruiken meer synoniem te zijn met de kerst dan de geboorte van Jezus Christus zelf.

Heilige Nachten symbool  voor het innerlijk werk

In de noordse traditie zijn de 12 Heilige Nachten symbool geworden voor het innerlijk werk wat we verrichten in het midden van de winter. Het donkere jaargetijde op het noordelijk halfrond nodigt op een natuurlijke manier uit tot inkeer en contact met je kern.

‘Buiten de tijd’

In de oude Germaanse kalender telde men twaalf maan-maanden van elk 29,5 dag. In totaal telt men dan 354 dagen. Het onderscheid met het zonnejaar bedraagt 11 dagen en 12 nachten. De mensen voelden dat in deze overgebleven dagen de goddelijke orde zich terugtrok, het waren als het ware lege dagen en nachten, begonnen om middernacht 24/25 december en eindigend om middernacht 5/6 januari.  Deze dagen samen werden ‘de tijd tussen de jaren’, ‘de ongeboren tijd’, ‘de dertiende maand, ‘of ‘de stille tijd’ genoemd.” De periode van de kerstnacht tot en met Driekoningen komt daardoor als het ware ‘buiten de tijd’ te staan. Een periode in het jaar waarop hemel en aarde het dichtst bij elkaar staan en de werking van de geestelijke wereld makkelijker waar te nemen is. Hieraan refereert bijvoorbeeld de tekst van een bekend kinderliedje: “Midden in de winternacht ging de hemel open”.

De natuurlijke Cyclus als wegwijzer naar binnen

Zijn het er twaalf of zijn dertien heilige Nachten? Daarover verschillen de meningen. Zelf hou ik het op de visie dat de eerste nacht (de kerstnacht) de Grote Heilige Nacht is en daarna de twaalf Heilige Nachten tot aan Driekoningen. Voel even voor jezelf wat goed voelt! De periode van de dertien Heilige Nachten is de perfecte tijd om de balans op te maken en een fundament te leggen voor het aankomende jaar. Het is tijd voor rust en bezinning na alle drukte, het oude af te sluiten en opnieuw te beginnen. Natuurlijk kan je dit op een eigen manier doen, de manier die het beste bij jou en je situatie past. Ook is deze tijd van het jaar zeer geschikt om je te verbinden met je binnenwereld. Zie hoe de natuur nu uitrust tijdens haar winterslaap en neem haar als voorbeeld…

Doe wat je hart je ingeeft

Het kan prettig zijn om zo min mogelijk met de ‘gewone’ dagelijkse zaken bezig te zijn die je afleiden van het ‘innerlijke werk’ wat je verricht. Geniet van buiten, van de heldere lage zon, stilte of mooie muziek en probeer bijvoorbeeld momenten van bezinning in te bouwen aan het begin en het einde van de dag, als je dat nog niet doet. Laat de stilte in jezelf toe en stel geen eisen aan jezelf. Doe wat je hart je ingeeft en laat strakke planningen en doelen in deze periode even rusten. Stel jezelf open voor de ware schatten & geschenken die het Leven je deze tijd van het jaar te bieden heeft.

Een vooruitblik op de komende periode

In deze nachten en bijbehorende dagen is de sluier tussen onze dimensie en de andere dimensies flinterdun. De dromen die in deze dertien Heilige Nachten tot je komen kunnen een vooruitblik zijn. Tijdens je dromen ontvang je cadeautjes uit de nacht. Je moet er wel de tijd voor nemen. Probeer daarom ook aandacht te geven aan je dromen. Wanneer je van de dromen in deze periode wilt leren is het handig om nu al je intentie te zetten om bewuster te worden van je dromen. Je onderbewuste merkt het als je meer aandacht hebt voor je dromen, en zal meewerken om ze beter te onthouden.

Een mooi schriftje naast je bed

Leg een schriftje op je nachtkastje of naast je bed, om je dromen direct s’ ochtends op te schrijven. Zo kan je ze veel beter onthouden en heb je de tijd om de betekenis rustig tot je door te laten dringen en op je in te laten werken. De vertaling van de symboliek in jouw dromen kan je het beste zelf doen. De symboliek van je innerlijke beelden is namelijk zeer persoonlijk. Archetypische beelden in dromen, kunnen vaak weer heel universeel zijn. Soms wordt in de loop van het jaar pas duidelijk wat iets uit een droom je wil zeggen.

Hoe je te werk gaat : Kies je eigen thema

Vraag aan de kerstman ( kan nog net haha) of koop zelf een journal (notitieboek) en/of plakboek met harde kaft. Dit heb je nodig om je inspiraties, observaties, intenties, dromen bij te houden. Het is belangrijk dat je een thema kiest VOORDAT je begint. Je kunt de ‘tijd van de heilige nachten’ ingaan met een persoonlijke vraag, een ‘levensvraag’ waarmee je worstelt, of een vraag ‘aan de toekomst’. Je kan ook bijvoorbeeld de eerste zes dagen  terugblikken op het afgelopen jaar. 31 december zit precies in het midden, de zes dagen daarna kun je je richten op de toekomst. Wat is mijn intentie voor het komende jaar? Je kan elke dag besteden aan 1 maand van het nieuwe jaar. Wat zijn je intenties voor januari, februari, maart, etc.?

Creatief Bezinnen & Bezielen

Zelf laat ik de invulling graag over aan het Universum. Natuurlijk zet ik mijn intenties maar dit is meer in een gevoel bijvoorbeeld:  Dankbaarheid, overvloed, vervulling, enthousiasme, passie, liefde, zingeving, vreugde, etc. Ik heb besloten om mijn 13 dagen/ nachten creatief te bezinnen & bezielen met kleurpotloden, mooie afbeeldingen  en foto’s waarmee ik (ziels) Collage’s zal maken.

Kerstavond: Jou thema is helder

Op kerstavond moet je in elk geval in kaart hebben waar je de komende heilige nachten periode aan gaat besteden. Je kiest dus een thema dat je aanspreekt en dat grijp je aan om in deze periode aan jezelf te werken. Op die manier sluit het in feite altijd aan bij de vraagstukken waarmee je leeft. Dat thema kan dus van alles zijn, maar je moet er twaalf keer ( of 13 keer) aan kunnen besteden.  Je kunt heel praktisch en eenvoudig beginnen. Een klein ritueel kan je helpen om in een passende, ‘innerlijk verstilde stemming’ te raken. Je doet de heilige nachten om creatief te zijn (de rechter hersenhelft, het creatieve, niet rationele deel van onze geest waarin de intuïtie huist) en niet om in het dagelijkse te blijven hangen.

De tijd voor het slapen gaan en na het wakker worden zijn van belang…

Noteer na het wakker worden de stemming waarin je ontwaakte, beelden, dromen of gevoelens waarmee je wakker werd. Ben bewust van je gevoelens en gedachten in deze dagen en nachten: aan welke mensen moet je ‘opeens’ denken, wie of wat komt er ’toevallig’ op je pad via een film, een telefoontje, whatsapp berichtje of in je bewustzijn?

De Heilige nachten laten je beseffen dat je verbonden bent met een groter geheel en stelt je open voor nieuwe inspiratie, nieuwe aardse energie die jou voeden en krachtiger maken. Je komt meer in je hart, en je gaat meer Leven in het Nu. Zo kan je in deze Heilige Nachten periode een sterke basis leggen voor het nieuwe jaar.

Bronnen en meer informatie vind je hier: 

Antroposofiemagazine.nl – aan de slag met de heilige nachten

Hetiseral.nl – de dertien heilige nachten

Deverwanten.nl – dromen tijdens de twaalf heilige nachten

Geef een reactie