Centrerende Circuit

Individuele circuits

Bij de Individuele circuits draait het allemaal om intuïtief, conceptueel -en emotioneel weten door de tijd heen. Elke activering in dit circuit draagt bij aan het bekrachtigen van jezelf en je ‘weten’ –en uiteindelijk het ‘weten’- van het collectief. De keynote voor de Individuele Circuits is EMPOWERMENT. Met deze individuele energie ben je vooral in jezelf geïnteresseerd en op jezelf gericht. Veel van wat je doet en hoe je handelt zal gebaseerd zijn op verandering & empowerment.

Mogelijk vindt je het lastig om te zien wanneer iemand zich ondergeschikt of kleiner maakt. Je wil empowerment zien en ervaren, zowel in een situatie als met andere mensen. Ben jij een Generator met veel individuele energie? Dan genereer jij verandering en empowerment om je heen. Een Manifestor met veel individuele energie initieert deze kwaliteiten en een Projector wordt uitgenodigd om deze verandering en empowerment tot stand te brengen.

Individuele circuit HD

Jij MOET je uniekheid en ‘anders’ zijn volledig laten zien

Wanneer je veel individuele energie hebt dan is het lastig voor jou om geïntegreerd te zijn in de samenleving, een groep of stam. Je bent meestal ook niet te labelen of in een hokje onder te brengen. Mogelijk heb je de neiging om op te vallen! Anderen vinden je vaak vreemd of anders. Dat is juist prima! Jij bent hier om echt anders te zijn. Mogelijk voel jij je ook anders dan de meeste mensen. “Dare to be different” gaat voor jou op en zou je levensmotto moeten zijn. Om gelukkig te zijn MOET jij je uniekheid en ‘anders’ zijn volledig laten zien. Je bent hier om verandering te brengen. Daar hoef jij niet eens wat voor te doen. Als jij gewoon jezelf bent, beïnvloedt jij anderen. 

Je moet gewoon jezelf “zijn” 

Met andere woorden; je hoeft niets te “doen” om verandering te brengen. Je moet gewoon jezelf “zijn.” Individuele circuits geven namelijk empowerment aan anderen. Heb jij veel individuele circuits in je chart? Dan is het absoluut de bedoeling dat jij je unieke eigenschappen en kwaliteiten zonder schaam of schroom aan de mensen om je heen en de wereld laat zien. Dit maakt zelfs deel uit van je levensdoel.

Zo empower jij iedereen . . .

Wanneer jij jezelf volledig laat zien, empower jij iedereen om je heen om zich ook vrij te uiten. Dit werkt natuurlijk niet wanneer jij probeert “erbij te horen” en net als anderen te zijn. Probeer je zoals anderen te zijn, dan kun jij je behoorlijk verloren, verbitterd voelen, gefrustreerd of zelfs boos worden. Het is gewoon niet correct voor jou! Het stopt de stroom van evolutie en empowerment en wij – het collectief zullen de schoonheid missen van de verandering die jij hier moet brengen.

Je leert auditief en je bent intuïtief helderwetend 

Heb jij veel individuele definitie, vooral in het hoofd en Ajna, dan leer jij auditief. Het kan zelfs zijn dat jij veel tegen jezelf praat of veel repetitieve geluidjes maakt. Individuele circuits zijn diep auditief. Daarnaast ben jij intuïtief helderwetend en helemaal niet logisch. Dat betekent dat je vaak gewoon “dingen weet”. Je weet misschien niet hoe je het weet, maar weet gewoon dat je het weet. Vergeet niet dat dit intuïtief weten een moment opname is. Echt weten vindt plaats in de loop van de tijd. Dit spontane weten kan je behoorlijk van je apropos brengen, vooral als je enorm van logica houd. Je houd er helemaal niet van om te horen wat je moet doen, en daarom ben je oncontroleerbaar en “doof” voor de invloed van anderen. 

Omarmen van melancholie is belangrijk.

Met veel individualiteit moet je veel tijd alleen doorbrengen en niet beïnvloed worden door de massa. Meelopen in de massa of een schaapje worden is een NOG GO voor jou. Soms kan jij je echt alleen en onbegrepen voelen. Wanneer je denkt dat niemand is zoals jij en dat niemand je “begrijpt”, kan je mogelijk erg BEHHHH voelen of zelfs worstelen met depressie.

Vaak gaat dit gepaard met het gevoel niet vooruit te komen in je leven of vast te zitten. Indien je niet wordt gezien kan jij je ook sterk melancholisch voelen. Dat is niet verkeerd, maar een energie die je weer terugbrengt naar jezelf en jouw unieke gedrag. Sta jezelf toe ​​om deze gevoelens te accepteren en te delen. Hierdoor kun je juist toegang krijgen tot je kracht en zal jij creatieve en mutatieven empowerment brengen in de samenleving en het collectief. Het omarmen van je eigen melancholie is dus ontzettend belangrijk.

Het individuele circuit bestaat uit drie subcircuits:

  • ‘knowing’ circuit
  • integratie circuit 
  • centrerende circuit.

Timing is cruciaal voor iemand met veel individuele circuits. Individualiteit moet wachten tot dingen goed ‘voelen’ voordat ze worden gedeeld. Mutatief ‘weten’ is spontaan, maar aanpassing vindt plaats in de tijd. De aard van verandering zal moeten worden geëvalueerd door de stam en het collectief. Het zal in de loop van de tijd moet worden volgehouden om effectief te zijn.

Individuele ‘ Knowing’ Circuit

3-60 The Channel of Mutation – Mutatie/Energie die fluctueert en initieert, impuls

2-14 The Channel of the Beat – ritme/Sleutelbewaarder  

1-8 Channel of Inspiration – Inspiratie/Creatief rolmodel

39-55 The Channel of Emoting – Emoties uiten/Humeurigheid

12-22 The Channel of Openness – Openheid/Sociaal wezen

28-38 The Channel of Struggle – Strijd/Koppigheid

57-20 The Channel of the Brainwave – Brainwave, ingeving/Penetrerend bewustzijn

61-24 The Channel of Awareness – Bewustzijn/De denker

43-23 The Channel of Structuring – Mentaal structurerend/Individualiteit

Centrerende Circuit 

Dit is een heel belangrijk circuit omdat dit eigenlijk bepaalt hoe jij je gedraagt in de samenleving, hoe jij je hoort te gedragen, en in die zin breng je als je deze activering hebt een sterk conditionerende energie voor allen. Indien je dit circuit geactiveerd hebt ben je hier om te reageren op het leven en niet je toekomst te plannen met je mind. Je bent hier om je eigen gedrag te volgen en zelf bekrachtigend hierin te zijn. Indien je niet wordt gezien kan jij je sterk melancholisch voelen. Dat is niet verkeerd, maar een energie die je weer terugbrengt naar jezelf en jouw unieke gedrag als je jouw strategie en autoriteit volgt.

Centrerende Circuit

Individueel: Centrerende circuit

34-10 The Channel of Exploration – Exploratie/Je eigen overtuigingen volgen.

51-25 The Channel of Initiation – Initiatie/De eerste willen zijn.

Individuele integratie Kanalen

Dan heb je nog een aparte groep, geen circuit, dat zijn de individuele integratie kanalen. Integratie is een zeer complex omdat het de energie van de Ziel van de mensheid belichaamd in vorm. Het is diep esoterisch circuit en moeilijker te begrijpen. Integratie is intuïtief, gemotoriseerd door Levenskracht en Identiteit gedreven. Toen mensachtigen voor het eerst kwamen in vorm drukten ze alleen het integratiecircuit uit. Het thema van Integratie is; “I AM” 

Ontwikkelen van bewustzijn van het Zelf

De taak van de Integratiekanalen is het ontwikkelen van bewustzijn van het Zelf als gedifferentieerd en bewust van vorm. Als we niet in geïncarneerde vorm zijn, bestaan ​​we als vormloze, ongedifferentieerde eenheid; puur bewustzijn.  Het is in de menselijke vorm dat we de illusie van afgescheiden zijn ervaren en onszelf definiëren door onze uniciteit. We zien onszelf als anders dan anderen, gescheiden van elkaar, geen verenigd geheel (bewustzijn). Door onszelf als afgescheiden te zien, zijn we niet alleen gescheiden van elkaar, maar ook van ‘God’ oftewel de creator/ source of puur bewustzijn. We zoeken verlichting en het is via het integratiecircuit dat we tegelijkertijd gescheiden zijn en ontwaakt tot eenheid. 

Mutatief en diep individueel. 

Mensen die veel hebben het Integratiecircuit zijn zeer mutatief en diep individueel. Ze kunnen soms worstelen met het gevoel ‘erbij te horen.’ Integratie heeft tijd nodig voor innerlijke reflectie en het creëren van nieuwe paradigma’s als nieuw ervaringen zijn ‘geïntegreerd’ in het archetype van mens zijn. Integratie moet ook reageren, want het is een gegenereerd kanaal. Met deze kanalen gedefinieerd kan je moeite hebben om te reageren of zelfs maar in het moment te zijn. je moet eerst integreren voordat je weet wat je moeten doen. Dit kan soms frustrerend zijn als je probeert te handelen of te reageren in het moment.

Gezond egoïstisch & jezelf op de eerste plaats zetten. 

Je bent hier vooral om gezond egoïstisch jezelf op de eerste plaats te zetten. Je bent niet eens egoïstisch, maar individueel ontworpen. Het is niet persoonlijk en is gewoon de manier waarop de energie van deze kanalen werken. Je bent hier om te reageren op het leven en niet je toekomst te plannen met je mind. Je bent hier om je eigen gedrag te volgen en zelf bekrachtigend hierin te zijn.

Individuele integratie Kanalen HD

Integratie kanalen: Ik ben NU

20-10 The Channel of Awakening – Bewustwording/Gecommitteerd zijn aan hogere principes

34-20 The Channel of Charisma – Charisma/Waar gedachten daden moeten worden

57-34 The Channel of Power – Power/Archetype

57-10 The Channel of Perfected Form – Perfecte vorm/Overleven

Affirmaties: 

  • Ik ben hier om anders te zijn en ik vier mijn uniekheid.
  • Ik laat mijn Innerlijke Wijsheid zich in de loop van de tijd ontwikkelen en deel het met mensen die erom vragen.
  • Ik ben vrij om mijn krachtige uniekheid uit te drukken en ik laat mijn Licht overal waar ik ga schijnen.
  • Ik sta mezelf toe om te zijn wie ik ben met vertrouwen en gratie.

Ga hier naar de: Tribal (business) EGO Circuits

Ga hier naar de: Collectieve Circuits

Posted by Soulhappiness in Geen categorie, 0 comments