Human Design Circuitry

Individuele circuits

Bij de Individuele circuits draait het allemaal om intuïtief, conceptueel -en emotioneel weten door de tijd heen. Elke activering in dit circuit draagt bij aan het bekrachtigen van jezelf en je ‘weten’ –en uiteindelijk het ‘weten’- van het collectief. De keynote voor de Individuele Circuits is EMPOWERMENT. Met deze individuele energie ben je vooral in jezelf geïnteresseerd en op jezelf gericht. Veel van wat je doet en hoe je handelt zal gebaseerd zijn op verandering & empowerment.

Mogelijk vindt je het lastig om te zien wanneer iemand zich ondergeschikt of kleiner maakt. Je wil empowerment zien en ervaren, zowel in een situatie als met andere mensen. Ben jij een Generator met veel individuele energie? Dan genereer jij verandering en empowerment om je heen. Een Manifestor met veel individuele energie initieert deze kwaliteiten en een Projector wordt uitgenodigd om deze verandering en empowerment tot stand te brengen.

Individuele circuit HD

Jij MOET je uniekheid en ‘anders’ zijn volledig laten zien

Wanneer je veel individuele energie hebt dan is het lastig voor jou om geïntegreerd te zijn in de samenleving, een groep of stam. Je bent meestal ook niet te labelen of in een hokje onder te brengen. Mogelijk heb je de neiging om op te vallen! Anderen vinden je vaak vreemd of anders. Dat is juist prima! Jij bent hier om echt anders te zijn. Mogelijk voel jij je ook anders dan de meeste mensen. “Dare to be different” gaat voor jou op en zou je levensmotto moeten zijn. Om gelukkig te zijn MOET jij je uniekheid en ‘anders’ zijn volledig laten zien. Je bent hier om verandering te brengen. Daar hoef jij niet eens wat voor te doen. Als jij gewoon jezelf bent, beïnvloedt jij anderen. 

Je moet gewoon jezelf “zijn” 

Met andere woorden; je hoeft niets te “doen” om verandering te brengen. Je moet gewoon jezelf “zijn.” Individuele circuits geven namelijk empowerment aan anderen. Heb jij veel individuele circuits in je chart? Dan is het absoluut de bedoeling dat jij je unieke eigenschappen en kwaliteiten zonder schaam of schroom aan de mensen om je heen en de wereld laat zien. Dit maakt zelfs deel uit van je levensdoel.

Zo empower jij iedereen . . .

Wanneer jij jezelf volledig laat zien, empower jij iedereen om je heen om zich ook vrij te uiten. Dit werkt natuurlijk niet wanneer jij probeert “erbij te horen” en net als anderen te zijn. Probeer je zoals anderen te zijn, dan kun jij je behoorlijk verloren, verbitterd voelen, gefrustreerd of zelfs boos worden. Het is gewoon niet correct voor jou! Het stopt de stroom van evolutie en empowerment en wij – het collectief zullen de schoonheid missen van de verandering die jij hier moet brengen.

Je leert auditief en je bent intuïtief helderwetend 

Heb jij veel individuele definitie, vooral in het hoofd en Ajna, dan leer jij auditief. Het kan zelfs zijn dat jij veel tegen jezelf praat of veel repetitieve geluidjes maakt. Individuele circuits zijn diep auditief. Daarnaast ben jij intuïtief helderwetend en helemaal niet logisch. Dat betekent dat je vaak gewoon “dingen weet”. Je weet misschien niet hoe je het weet, maar weet gewoon dat je het weet. Vergeet niet dat dit intuïtief weten een moment opname is. Echt weten vindt plaats in de loop van de tijd. Dit spontane weten kan je behoorlijk van je apropos brengen, vooral als je enorm van logica houd. Je houd er helemaal niet van om te horen wat je moet doen, en daarom ben je oncontroleerbaar en “doof” voor de invloed van anderen. 

Omarmen van melancholie is belangrijk.

Met veel individualiteit moet je veel tijd alleen doorbrengen en niet beïnvloed worden door de massa. Meelopen in de massa of een schaapje worden is een NOG GO voor jou. Soms kan jij je echt alleen en onbegrepen voelen. Wanneer je denkt dat niemand is zoals jij en dat niemand je “begrijpt”, kan je mogelijk erg BEHHHH voelen of zelfs worstelen met depressie.

Vaak gaat dit gepaard met het gevoel niet vooruit te komen in je leven of vast te zitten. Indien je niet wordt gezien kan jij je ook sterk melancholisch voelen. Dat is niet verkeerd, maar een energie die je weer terugbrengt naar jezelf en jouw unieke gedrag. Sta jezelf toe ​​om deze gevoelens te accepteren en te delen. Hierdoor kun je juist toegang krijgen tot je kracht en zal jij creatieve en mutatieven empowerment brengen in de samenleving en het collectief. Het omarmen van je eigen melancholie is dus ontzettend belangrijk.

Het individuele circuit bestaat uit drie subcircuits:

 • ‘knowing’ circuit
 • integratie circuit 
 • centrerende circuit.

Timing is cruciaal voor iemand met veel individuele circuits. Individualiteit moet wachten tot dingen goed ‘voelen’ voordat ze worden gedeeld. Mutatief ‘weten’ is spontaan, maar aanpassing vindt plaats in de tijd. De aard van verandering zal moeten worden geëvalueerd door de stam en het collectief. Het zal in de loop van de tijd moet worden volgehouden om effectief te zijn.

Individuele ‘ Knowing’ Circuit

3-60 The Channel of Mutation – Mutatie/Energie die fluctueert en initieert, impuls

2-14 The Channel of the Beat – ritme/Sleutelbewaarder  

1-8 Channel of Inspiration – Inspiratie/Creatief rolmodel

39-55 The Channel of Emoting – Emoties uiten/Humeurigheid

12-22 The Channel of Openness – Openheid/Sociaal wezen

28-38 The Channel of Struggle – Strijd/Koppigheid

57-20 The Channel of the Brainwave – Brainwave, ingeving/Penetrerend bewustzijn

61-24 The Channel of Awareness – Bewustzijn/De denker

43-23 The Channel of Structuring – Mentaal structurerend/Individualiteit

Centrerende Circuit 

Dit is een heel belangrijk circuit omdat dit eigenlijk bepaalt hoe jij je gedraagt in de samenleving, hoe jij je hoort te gedragen, en in die zin breng je als je deze activering hebt een sterk conditionerende energie voor allen. Indien je dit circuit geactiveerd hebt ben je hier om te reageren op het leven en niet je toekomst te plannen met je mind. Je bent hier om je eigen gedrag te volgen en zelf bekrachtigend hierin te zijn. Indien je niet wordt gezien kan jij je sterk melancholisch voelen. Dat is niet verkeerd, maar een energie die je weer terugbrengt naar jezelf en jouw unieke gedrag als je jouw strategie en autoriteit volgt.

Centrerende Circuit

Individueel: Centrerende circuit

34-10 The Channel of Exploration – Exploratie/Je eigen overtuigingen volgen.

51-25 The Channel of Initiation – Initiatie/De eerste willen zijn.

Individuele integratie Kanalen

Dan heb je nog een aparte groep, geen circuit, dat zijn de individuele integratie kanalen. Integratie is een zeer complex omdat het de energie van de Ziel van de mensheid belichaamd in vorm. Het is diep esoterisch circuit en moeilijker te begrijpen. Integratie is intuïtief, gemotoriseerd door Levenskracht en Identiteit gedreven. Toen mensachtigen voor het eerst kwamen in vorm drukten ze alleen het integratiecircuit uit. Het thema van Integratie is; “I AM” 

Ontwikkelen van bewustzijn van het Zelf

De taak van de Integratiekanalen is het ontwikkelen van bewustzijn van het Zelf als gedifferentieerd en bewust van vorm. Als we niet in geïncarneerde vorm zijn, bestaan ​​we als vormloze, ongedifferentieerde eenheid; puur bewustzijn.  Het is in de menselijke vorm dat we de illusie van afgescheiden zijn ervaren en onszelf definiëren door onze uniciteit. We zien onszelf als anders dan anderen, gescheiden van elkaar, geen verenigd geheel (bewustzijn). Door onszelf als afgescheiden te zien, zijn we niet alleen gescheiden van elkaar, maar ook van ‘God’ oftewel de creator/ source of puur bewustzijn. We zoeken verlichting en het is via het integratiecircuit dat we tegelijkertijd gescheiden zijn en ontwaakt tot eenheid. 

Mutatief en diep individueel. 

Mensen die veel hebben het Integratiecircuit zijn zeer mutatief en diep individueel. Ze kunnen soms worstelen met het gevoel ‘erbij te horen.’ Integratie heeft tijd nodig voor innerlijke reflectie en het creëren van nieuwe paradigma’s als nieuw ervaringen zijn ‘geïntegreerd’ in het archetype van mens zijn. Integratie moet ook reageren, want het is een gegenereerd kanaal. Met deze kanalen gedefinieerd kan je moeite hebben om te reageren of zelfs maar in het moment te zijn. je moet eerst integreren voordat je weet wat je moeten doen. Dit kan soms frustrerend zijn als je probeert te handelen of te reageren in het moment.

Gezond egoïstisch & jezelf op de eerste plaats zetten. 

Je bent hier vooral om gezond egoïstisch jezelf op de eerste plaats te zetten. Je bent niet eens egoïstisch, maar individueel ontworpen. Het is niet persoonlijk en is gewoon de manier waarop de energie van deze kanalen werken. Je bent hier om te reageren op het leven en niet je toekomst te plannen met je mind. Je bent hier om je eigen gedrag te volgen en zelf bekrachtigend hierin te zijn.

Individuele integratie Kanalen HD

Integratie kanalen: Ik ben NU

20-10 The Channel of Awakening – Bewustwording/Gecommitteerd zijn aan hogere principes

34-20 The Channel of Charisma – Charisma/Waar gedachten daden moeten worden

57-34 The Channel of Power – Power/Archetype

57-10 The Channel of Perfected Form – Perfecte vorm/Overleven

Affirmaties: 

 • Ik ben hier om anders te zijn en ik vier mijn uniekheid.
 • Ik laat mijn Innerlijke Wijsheid zich in de loop van de tijd ontwikkelen en deel het met mensen die erom vragen.
 • Ik ben vrij om mijn krachtige uniekheid uit te drukken en ik laat mijn Licht overal waar ik ga schijnen.
 • Ik sta mezelf toe om te zijn wie ik ben met vertrouwen en gratie.

Ga hier naar de: Tribal (business) EGO Circuits

Ga hier naar de: Collectieve Circuits

Posted by Soulhappiness in Geen categorie, 0 comments

Tribal (business) EGO circuit

Het tribal (business) EGO circuit is de “basis van onze gemeenschappen, seksualiteit en onze beschaving”. Het gaat om een ​​intieme relatie en samenkomen. Het draait allemaal om steun voor onze medemens/stam. Wanneer jij veel tribal definitie in je chart hebt, verlang jij erna om deel uit te maken van een stam, groep of een geheel. Je wil het gevoel hebben dat je bij een gemeenschap hoort en intieme relaties worden benadrukt. Je wil het gevoel hebben dat je anderen steunt en je wil jezelf ook gesteund voelen.

Je bent vooral geïnteresseerd in je gezin, familie en naaste gemeenschap en hebt veel fysieke aanraking en contact nodig. Je geeft om anderen en voelt je vaak diep verantwoordelijk voor de mensen om je heen. Je zal er alles voor doen wat nodig is om voor de mensen (groep) om je heen te zorgen. Het thema van Tribal circuits is Support. 

Tribal circuit bestaat uit twee subcircuits:

 • het Defense Circuit
 • het Ego (Business) Circuit.

WAARDE en UITWISSELING

Bij het Will/Heart Center draait alles om WAARDE en UITWISSELING. Tribale energie gaat over het toewijzen en beheren van middelen in de loop van de tijd. Het draait allemaal om hoe we omgaan met de materiële wereld en ervoor zorgen dat we daarin slagen. Daarom draait het bij het Tribal Circuit om ONDERSTEUNING: Materiële steun & emotionele steun. Bij stam/groep draait alles om basis zelfzekerheid. De stam heeft geen echt richtingsgevoel vanwege het ontbreken van het Indentiteit (G) centrum, daarom zijn ze zo gebonden aan hun “stam”. Stammen zijn zelfvoorzienend. Ze houden vast aan hun patronen en cycli. 

Seks en seksualiteit zijn geworteld in Tribal Circuit.

Deze stammen zijn ook niet geïnteresseerd in de wereld. Voor hen gaat het vooral om handel, familierelaties, opvoeding van kinderen, zorg met voeding, gemeenschappelijke activiteiten, rituelen en religie. Contracten zoals huwelijk, echtscheiding, verdragen en zakelijke deals maken allemaal deel uit van Tribale energieën, maar ook seks en seksualiteit zijn geworteld in Tribal Circuit. Logisch want een stam kan alleen overleven doordat nieuw nakomelingen groeien naar volwassenheid. Seksuele banden en familiebanden maken daarom deel uit van het in stand houden van tribale waarden. Denk hierbij ook aan: geboorte, koken en afspraken maken over de zorg en opvoeding van kinderen tot volwassenheid. 

Keynote van SUPPORT! 

Mensen met veel Tribal energie zullen over het algemeen hetzelfde zijn. Routines vinden ze leuk en ze zullen vasthouden aan hun ondersteuningssysteem(en). Loyaliteit, betrouwbaarheid, financiële zekerheid voor het voortbestaan ​​van de Tribe en duidelijke afspraken/grenzen zijn belangrijk. Ze hebben de neiging om te gaan voor een gevoel van verbondenheid. Tribal personen zullen sneller geneigd zijn om mee te gaan met wat de “stam” wil dan wat ze zelf willen. Tribal energie is tenslotte gecentreerd rond de stam! Dat wil zeggen dat Individualiteit buiten de deur blijft.

Ze geven veel om de mensen om hen heen, vandaar de keynote van SUPPORT! Wanneer je een tribale definitie hebt ben je vaak erg zorgzaam en ondersteunend van aard. Dit is niet altijd onbaatzuchtig, omdat de ondersteuning altijd verbonden is met een conditie (verwachting). Daarom zijn duidelijke afspraken/grenzen van essentieel belang voor vreedzaam samenleven in een Tribe, hoe groot of klein die ook is

Tribaal Ego (Business) circuit

Tribaal Ego (Business) circuit

54-32 The Channel of Transformation – Transformatie/Gedrevenheid

44-26 The Channel of Surrender – Overgave/Doorgever

45-21 The Channel of Money – Geld/Materialist

19-49 The Channel of Synthesis – Synthese/Gevoelig zijn

37-40 The Channel of Community – Gemeenschap/Een deel dat geheel zoekt

Het Verdedigingscircuit

Dit kleine circuit bestaat uit 2 kanalen en zijn gericht op het voortbestaan van onze gemeenschap. Het is de energie die het leven op deze planeet in stand houdt. Geworteld in dit circuit is de feitelijke daad van seks, seksualiteit, binding, kinderen opvoeden, vechten en natuurlijk verdedigen, middelen verschaffen aan de stam, waarden, regels, wetten, voorschriften, verantwoordelijkheid en, last but not least, koken. 

Het circuit zorgt middels normen en waarden ervoor dat we ons verbonden voelen met de gemeenschap. Normen en waarden die gaan over zorgen voor elkaar, hoe ondersteunen we elkaar en hoe we ons behoren te gedragen zodat de gemeenschap blijft voortbestaan. Het Defense Circuit is de lijm die de familie en de stam met elkaar verbindt. Het is een van de zetels van liefde in de HD grafiek. De liefde voor het verdedigingscircuit is wild en krachtig, het soort liefde waardoor moeders bovenmenselijke kracht ontwikkelen en mannen ten strijde trekken. Hier vinden we ook de energie voor seks en seksuele verovering en alle regels en voorschriften over seks en voortplanting.

Tribal Defence circuit

Tribaal: verdedigings circuit

59-6 The Channel of Mating – Paren/Gericht op voortplanting

50- 27 The Channel of Preservation – Behoud/Beheerder

Affirmaties:

 • Ik voel me goed als ik bij mijn vrienden en familie ben.
 • Ik stel goede grenzen voor mezelf, zodat ik beter voor anderen kan zorgen.
 • Ik ga goed om met mijn geld en mijn tijd.
 • Ik kom mijn afspraken na.
 • Ik voel me goed als ik voor anderen zorg.
 • Ik vind het leuk om verantwoordelijk te zijn voor mezelf en anderen.

Meer weten over het Collectieve Circuit? Volg dan de ze link: Collectieve circuit HD

Over het Individuele circuit? Dan volg je deze link: Individuele circuit

Posted by Soulhappiness in Geen categorie, 0 comments