Logisch/begrijpend subcircuit

Collectieve Circuit  HD

Bij Collectieve Circuit draait alles om delen. Als je veel collectieve kanalen hebt ben jij geïnteresseerd in de mensheid als geheel en ben je visueel georiënteerd. Het is de “bron van reflectie en projectie”. Het EGO/ Wil Centrum is niet betrokken bij de collectieve circuits en dat zorgt ervoor dat het Collectief rond zijn richting is gecentreerd. Wanneer jij veel collectieve energie hebt, ben jij vooral bezig met jou richting.

Het is geen persoonlijk delen zoals we zien in de Tribal circuit. Dit is het soort delen dat optreedt in tijden van chaos en crisis waarbij het voortbestaan ​​van de mensheid op het spel staat. Dit is wat ons er toe aanzet anderen naar veiligheid of naar hoger gelegen terrein te leiden als er problemen zijn. In dit circuit draait alles om leren, ervaren en delen wat er is geleerd, ervaren, gevoeld en bekend is. Reflectie en projectie zijn de thema’s van het collective circuit. Het projecteert wat er gaat komen op basis van lessen uit het verleden en doet dit met behulp van logica. Het weerspiegelt het potentieel en de mogelijkheden voor de toekomst en deelt deze met inspiratie en ideeën. Het collectieve circuit is zowel abstract als logisch. Je bent gericht op ervaring en/of begrip. Je wilt DELEN wat je weet of wat je hebt meegemaakt.

Collectieve circuit HD

De collectieve kanalen bestaan ​​uit;

  • het Logisch/Begrijpend Subcircuit
  • het Sensing/ ervaring Subcircuit.

De twee verschillende kwaliteiten; begrijpen en ervaring.

Logisch/Begrijpend Subcircuit

Het BegripCircuit is logisch (linker hersenhelft). Het gaat hier om begrijpen vanuit intuïtief bewustzijn, in het NU, en conceptueel begrijpen. Begrijpen hoe logische patronen werken. Deze herhalen en continu verbeteren, waardoor je inzichten krijgt en meesterschap ontwikkeld. De logische kant houdt zich dus bezig met het kijken naar de toekomst, want dat is waar begrip allemaal over gaat. Zodat je het beter kunt doen en efficiënt vooruit kunt gaan. De patronen zijn om uiteindelijk te delen met het het collectief om daarmee de toekomst vorm te geven. Als jij veel collectieve energie in dit circuit hebt, zul jij intuïtief weten hoe je dingen kunt repareren of verbeteren. Je kunt onder druk staan om je mening te delen.

Deze energie moet gevraagd of uitgenodigd worden

Vooral met veel collectieve energie in je chart, deel je snel ongevraagd kritiek, oplossingen, meningen, verwachtingen, bedoelingen, doorbraken, enz. Wanneer collectieve energie zichzelf uitdrukt zal dit meestal in een corrigerende vorm zijn. Dit kan ook wel als kritiek ervaren worden. Het doel van deze energie is natuurlijk niet om te bekritiseren, maar om de expressie van patronen te perfectioneren. Het is zelfs geen persoonlijk energie. Het Emotionele centrum speelt hier geen rol. Als je wacht om door de ander te worden gevraagd om je logica of abstracte perspectief te delen (dan staan ze ervoor open), dan is dit voor beide kanten een bevredigende, effectieve en transformerende ervaring.

Het collectief deelt omdat we Eén zijn. Jouw ervaring is echt hetzelfde als de mijne, ook als we denken dat we ons onderscheiden als twee verschillende mensen. We hebben nog steeds een menselijke ervaring en nog belangrijker; we zijn met ons allen, één bewustzijn.

Collectief Begrijpend SubCircuit HD

Collectief: Logisch/Begrijpend Subcircuit

52-9 The Channel of Concentration – Concentratie/Vastbeslotenheid, focus

5-15 The Channel of Rhythm – Ritme/In een flow zijn

16-48 The Channel of the Wavelength – De golflengte/Talent

18-58 The Channel of Judgement – Oordeel/ Onverzadigbaarheid

30- 41 The Channel of Recognition – Focused Energie (gevoel)

31-7 The Channel of the Alpha – De alpha/Leiderschap in goed en slecht

62-17 The Channel of Acceptance – Acceptatie/Georganiseerd zijn

63-4 The Channel of Logic – Logica/Mentaal gemak vermengd met twijfel

Abstract/Sensing Subcircuit 

Het Sensing-waarnemingscircuit haalt zijn energie uit de wortel, het sacrale en de zonnevlecht. Dit circuit is holistisch, zetel van de rechterhersenhelft, sensueel en ervaringsgericht. Het kent grote epifanieën en verstandhoudingen, Ah-Ha-momenten en nieuwsgierigheid komen samen in dit circuit. Dit circuit staat in het teken van het vertellen van verhalen over het verleden. Alles draait om je (menselijke) ervaringen te begrijpen en ermee in het reine te komen. Het gaat hier minder over structuur en meer over voelen, ervaren en accepteren. In het Sensingcircuit hebben we de abstracte kanalen die naar het verleden kijken en de ervaringen uit het verleden analyseren om een ​​enorme schat aan levenservaring met het collectief te delen. 

Het grotere verhaal van de mensheid

Het draait allemaal om het hebben van nieuwe ervaringen en deze op te nemen in het grotere verhaal van de mensheid. De energie in dit circuit is de energie die een persoon in staat stelt om de grens te verleggen van de menselijke ervaring en voor ons allemaal om die ervaring te gebruiken en deel uit te maken van ons eigen levensverhaal. We zijn ontroerd door het besef dat wat een ervaring is voor één persoon, een mogelijkheid wordt voor de hele mensheid. Mensen met veel Collectieve Energie delen graag waar ze vandaan komen en/of waar ze naartoe gaan. Ze willen dat hun perspectief wordt gehoord en begrepen. 

Dagdromen

Omdat het grootste deel van dit circuit over nieuwe ervaringen en nieuwsgierigheid gaat, is er potentieel voor “ongewortelde” dagdromen en chaos als je geen strategie volgt met dit circuit. Gelukkig zijn er andere circuits om de dagdromen van het Sensing Circuit te “aarden” en de hier gegenereerde ideeën vorm te geven. 

Personen die sterk gedefinieerd zijn met het Sensing Circuit, hebben het vaak wat lastiger op school of met leren in het algemeen. Alles draait hier om leren van ervaringen en het Sensing Circuit vereist geen herhaling om te leren. De strijd in dit circuit is om in woorden te articuleren en de impuls om actie te ondernemen te vermijden.

Collectief Sensing/ gewaarworden Subcircuit HD

Collectief Abstract/Sensing Subcircuit – gewaarworden

42-53 The Channel of Maturation – Rijping/Gebalanceerde ontwikkeling, cyclisch

46-29 The Channel of Discovery – Ontdekking/‘Succes hebben waar anderen falen’

13-33 The Channel of The Prodigal – De verloren zoon/Getuige

36-35 The Channel of Transitoriness – Veranderlijkheid /‘Manusje van alles’

64-47 The Channel of Abstraction – Abstractie/ Mentale activiteit en helderheid

11-56 The Channel of Curiosity – Nieuwsgierigheid/Een zoeker

Ga hier naar de: Tribal (business) EGO Circuits

Ga hier naar de: Individuele Circuits

Posted by Soulhappiness in Geen categorie, 0 comments