Tribal (business) EGO circuit

Het tribal (business) EGO circuit is de “basis van onze gemeenschappen, seksualiteit en onze beschaving”. Het gaat om een ​​intieme relatie en samenkomen. Het draait allemaal om steun voor onze medemens/stam. Wanneer jij veel tribal definitie in je chart hebt, verlang jij erna om deel uit te maken van een stam, groep of een geheel. Je wil het gevoel hebben dat je bij een gemeenschap hoort en intieme relaties worden benadrukt. Je wil het gevoel hebben dat je anderen steunt en je wil jezelf ook gesteund voelen.

Je bent vooral geïnteresseerd in je gezin, familie en naaste gemeenschap en hebt veel fysieke aanraking en contact nodig. Je geeft om anderen en voelt je vaak diep verantwoordelijk voor de mensen om je heen. Je zal er alles voor doen wat nodig is om voor de mensen (groep) om je heen te zorgen. Het thema van Tribal circuits is Support. 

Tribal circuit bestaat uit twee subcircuits:

  • het Defense Circuit
  • het Ego (Business) Circuit.

WAARDE en UITWISSELING

Bij het Will/Heart Center draait alles om WAARDE en UITWISSELING. Tribale energie gaat over het toewijzen en beheren van middelen in de loop van de tijd. Het draait allemaal om hoe we omgaan met de materiële wereld en ervoor zorgen dat we daarin slagen. Daarom draait het bij het Tribal Circuit om ONDERSTEUNING: Materiële steun & emotionele steun. Bij stam/groep draait alles om basis zelfzekerheid. De stam heeft geen echt richtingsgevoel vanwege het ontbreken van het Indentiteit (G) centrum, daarom zijn ze zo gebonden aan hun “stam”. Stammen zijn zelfvoorzienend. Ze houden vast aan hun patronen en cycli. 

Seks en seksualiteit zijn geworteld in Tribal Circuit.

Deze stammen zijn ook niet geïnteresseerd in de wereld. Voor hen gaat het vooral om handel, familierelaties, opvoeding van kinderen, zorg met voeding, gemeenschappelijke activiteiten, rituelen en religie. Contracten zoals huwelijk, echtscheiding, verdragen en zakelijke deals maken allemaal deel uit van Tribale energieën, maar ook seks en seksualiteit zijn geworteld in Tribal Circuit. Logisch want een stam kan alleen overleven doordat nieuw nakomelingen groeien naar volwassenheid. Seksuele banden en familiebanden maken daarom deel uit van het in stand houden van tribale waarden. Denk hierbij ook aan: geboorte, koken en afspraken maken over de zorg en opvoeding van kinderen tot volwassenheid. 

Keynote van SUPPORT! 

Mensen met veel Tribal energie zullen over het algemeen hetzelfde zijn. Routines vinden ze leuk en ze zullen vasthouden aan hun ondersteuningssysteem(en). Loyaliteit, betrouwbaarheid, financiële zekerheid voor het voortbestaan ​​van de Tribe en duidelijke afspraken/grenzen zijn belangrijk. Ze hebben de neiging om te gaan voor een gevoel van verbondenheid. Tribal personen zullen sneller geneigd zijn om mee te gaan met wat de “stam” wil dan wat ze zelf willen. Tribal energie is tenslotte gecentreerd rond de stam! Dat wil zeggen dat Individualiteit buiten de deur blijft.

Ze geven veel om de mensen om hen heen, vandaar de keynote van SUPPORT! Wanneer je een tribale definitie hebt ben je vaak erg zorgzaam en ondersteunend van aard. Dit is niet altijd onbaatzuchtig, omdat de ondersteuning altijd verbonden is met een conditie (verwachting). Daarom zijn duidelijke afspraken/grenzen van essentieel belang voor vreedzaam samenleven in een Tribe, hoe groot of klein die ook is

Tribaal Ego (Business) circuit

Tribaal Ego (Business) circuit

54-32 The Channel of Transformation – Transformatie/Gedrevenheid

44-26 The Channel of Surrender – Overgave/Doorgever

45-21 The Channel of Money – Geld/Materialist

19-49 The Channel of Synthesis – Synthese/Gevoelig zijn

37-40 The Channel of Community – Gemeenschap/Een deel dat geheel zoekt

Het Verdedigingscircuit

Dit kleine circuit bestaat uit 2 kanalen en zijn gericht op het voortbestaan van onze gemeenschap. Het is de energie die het leven op deze planeet in stand houdt. Geworteld in dit circuit is de feitelijke daad van seks, seksualiteit, binding, kinderen opvoeden, vechten en natuurlijk verdedigen, middelen verschaffen aan de stam, waarden, regels, wetten, voorschriften, verantwoordelijkheid en, last but not least, koken. 

Het circuit zorgt middels normen en waarden ervoor dat we ons verbonden voelen met de gemeenschap. Normen en waarden die gaan over zorgen voor elkaar, hoe ondersteunen we elkaar en hoe we ons behoren te gedragen zodat de gemeenschap blijft voortbestaan. Het Defense Circuit is de lijm die de familie en de stam met elkaar verbindt. Het is een van de zetels van liefde in de HD grafiek. De liefde voor het verdedigingscircuit is wild en krachtig, het soort liefde waardoor moeders bovenmenselijke kracht ontwikkelen en mannen ten strijde trekken. Hier vinden we ook de energie voor seks en seksuele verovering en alle regels en voorschriften over seks en voortplanting.

Tribal Defence circuit

Tribaal: verdedigings circuit

59-6 The Channel of Mating – Paren/Gericht op voortplanting

50- 27 The Channel of Preservation – Behoud/Beheerder

Affirmaties:

  • Ik voel me goed als ik bij mijn vrienden en familie ben.
  • Ik stel goede grenzen voor mezelf, zodat ik beter voor anderen kan zorgen.
  • Ik ga goed om met mijn geld en mijn tijd.
  • Ik kom mijn afspraken na.
  • Ik voel me goed als ik voor anderen zorg.
  • Ik vind het leuk om verantwoordelijk te zijn voor mezelf en anderen.

Meer weten over het Collectieve Circuit? Volg dan de ze link: Collectieve circuit HD

Over het Individuele circuit? Dan volg je deze link: Individuele circuit

Geef een reactie