We zijn veel meer als alleen ons lichaam, toch?

We zijn veel meer als alleen ons lichaam, toch?

We zijn meer dan alleen ons lichaam. Er zijn ook nog andere energetische principes die meespelen met betrekking tot ons lichaam. De basis van het oosterse denken is  al meer dan 4000 jaar geleden opgesteld in het model van yin en yang.

 

Yin = substantie / Yang = energie

 

Werkelijk al het leven is op deze beide factoren gebaseerd. Wanneer Yin- substantie dan wel  Yang-energie onvoldoende of teveel aanwezig is, dan ontstaat er een disbalans oftewel; een ‘ziekte’. Als de energie zich van de substantie losmaakt, dan betekent dat het einde van de fysieke vorm oftewel de dood van het fysieke lichaam.

Leven – sterven, gezondheid – ziekte, Hemel – aarde etc. voor onze manier van denken lijken het tegenpolen. Het zijn echter polaire kwaliteiten die elkaar wederkerig nodig hebben. Beide samen vormen de eenheid van het universum.

 

Yin en Yang kwaliteiten

Yin en Yang zijn kwaliteiten die tegengesteld zijn aan elkaar en tegelijkertijd vullen ze elkaar aan. Het Yin/Yang symbool laat dit heel mooi zien; De cirkel staat voor eenheid en deze eenheid bestaat uit 2 delen. De witte helft van de cirkel stelt de zonnige kant van een berg voor, waarop alles zichtbaar is. Dit is Yang en staat voor al het heldere, lichte, warme, droge en symboliseert het mannelijke, de hemel, de dag, het actieve, het overdadige. Yang brengt het niet- materiële voort. De Yang energie – en kracht streeft opwaarts.

De andere kant van de berg, de schaduwkant die verborgen is voor de zon stelt Yin voor. Yin staat voor al het donkere, koude, vochtige en symboliseert het vrouwelijke, de aarde, de nacht, het passieve, de rust. Yin brengt de materie (substantie) voort. De Yin kracht -en energie streeft benedenwaarts.

Hoe weet je immers dat het licht is als je geen duisternis kent?

Licht en donker is dus de eerste tegenstelling en aanvulling die we tegen komen. Hoe weet je immers dat het licht is als je geen duisternis kent? Of als dag en nacht. Dag wordt namelijk altijd nacht en draagt dus altijd een zaadje van nacht in zich. Net zoals de nacht altijd een zaadje van de dag in zich draagt. Het wordt immers altijd dag. Yin kan dus in yang veranderen en andersom. De eigen kracht bevat telkens het zaad van de ander. Het Yin/Yang symbool laat zien dat de ene kwaliteit niet zonder de ander kan bestaan. In het symbool zie je dit door het witte puntje in de zwarte helft en het zwarte puntje in de witte helft. Iets is nooit helemaal donker of licht, wit of zwart etc.

Yin en Yang werken dus in de hemel, op de aarde maar ook ook in de mens.

Yin en Yang staan dus zeker niet voor een vaste verdeling, maar voor vloeiende overgangen van krachtsverhoudingen. Dit wordt in het Yin/Yang symbool weerspiegeld door de golfbeweging die de middenlijn maakt. De wisseling van dag en nacht maar ook de wisseling van de seizoenen wordt gezien als de samenwerking tussen Yin en Yang. Het is zelfs zo dat uit de dynamiek van dit krachtenspel de vijf elementen ontstaan ; hout – vuur – aarde – metaal en water. De elementen zijn ook niet vaststaand maar veranderingsfasen die de beweging van yin en yang in vijf verschijningsvormen onderverdelen. Yin en Yang werken dus in de hemel, op de aarde maar ook ook in de mens.

 

Aarde & hemel energie/ Yin & Yang

De aarde-energie is een sterk opgaande kracht (yang) en hoort bij de lente en de zomer. Deze energie doet dingen groeien en bloeien. De hemel-energie is naar de aarde gericht dus een meer neergaande kracht (yin). Die zorgt voor stabiliteit en samentrekking en hoort meer bij de nazomer en herfst. In de winter zijn deze energieën beide ongeveer evenveel werkzaam waardoor een soort ingehouden drijvende energie ontstaat; een rustiger vaarwater met diepe, innerlijke activiteit. Het water-element is dus het principe van een schijnbare dood, die in de stilte een nieuwe geboorte voorbereidt. Alle actie komt tot rust na een periode van groeien, presteren, vrucht dragen, verwerken en weer loslaten. Een moment waarop het tijd is om terug te blikken, te verwerken en te laten bezinken. In ieder geval trekken we ons terug uit de dagelijkse activiteit en beslommeringen en gaan in sommige gevallen over tot het creëren van nieuw leven of activiteiten die in ieder geval daartoe zouden kunnen leiden. In de winter laat je je yang rusten. Dit wil zeggen de scheppende, actieve kracht die je laat rusten om sterkte te vergaren en je lichaam tijd te geven om te herstellen.

 Durf jij op dit moment oude dromen te laten gaan en diep van binnen je eigen nieuwe lichtje te zoeken?

Als we ons overgeven aan het ritme van de natuur (ons lijf) en haar energie komen weer andere, noodzakelijke processen in ons lichaam aan de beurt zoals het bloed dat dikker wordt en trager stroomt. Nu de dagen korter en kouder worden keren we ons zelf al letterlijk meer naar binnen door meer binnen te blijven. Dit helpt ons ook om meer te genieten van de stilte en kunnen we terug kijken op wat is geweest. De aankomende feestdagen helpen ons hierbij te herinneren. Durf jij op dit moment oude dromen te laten gaan en diep van binnen je eigen nieuwe lichtje te zoeken? Het is nu de tijd om jouw eigen, persoonlijke weg te gaan. Er zijn ontzettend veel wegen naar Happiness en één ervan bewandel jij! Het enige wat je hiervoor moet doen is je eigen lichtje vinden.

 

Geef een reactie